Trump fører krig mot vitenskapen og dr. Fauci, ikke mot koronaviruset

Av Patrick Martin
15 July 2020

President Donald Trump har trappet opp sin ordkrig mot dr. Anthony Fauci, som siden 1984 har vært toppsjef for nasjonalinstituttet for allergi og smittsomme sykdommer (NIAID), og den ledende regjeringseksperten på koronaviruspandemien. Trump kritiserte Fauci under to fjernsynsintervjuer i forrige uke, og fikk deretter de ansatte i Det hvite hus til å lekke et fiendtlig memorandum til mediene, som opplistet Faucis angivelige feiltrinn under Covid-19-krisen.

De fleste av uttalelsene oppført i memorandumet gjaldt Faucis anbefalinger om spesifikke folkehelsetiltak, som endret seg fra måned-til-måned basert på omfanget av faren. I de tidlige stadiene av pandemien oppfordret han eksempelvis folk til ikke å bruke ansiktsmasker, da fordi det var en mangelvare og han mente det begrensede tilbudet først og fremst burde forbeholdes helsetjenestearbeidere.

Det krever en betydelig grad av politisk hubris å reise nøyaktigheten av Faucis uttalelser og spådommer til forsvar for den største løgneren i moderne amerikansk historie. Det er bare noen få måneder siden den amerikanske offentligheten var vitne til at president Trump anbefalte at injeksjon av blekemiddel kunne være et nyttig tiltak for å bekjempe koronaviruset, for ikke å si hans fremhevelse av diskrediterte «kurer» som hydroksyklorokin, og hans forslag om at viruset ville forsvinne «som ved et mirakel», så snart været ble varmt.

Denne skitne triks-kampanjen – og dén etiketten fortjener den, der memorandumet ble karakterisert av Washington Post og flere fjernsynsnettverk som tilsvarende den «opposisjonsgranskning» som blir utført av en konkurrerende kandidat under et valg – er innrettet på å få undergravd Faucis stadig mer klart uttalte kritikk av den kollosale fiaskoen Trump-administrasjonen og forskjellige delstatsregjeringer er ansvarlige for, hva angår å få stagget pandemien.

Dan Scavino, stedfortredende stabssjef for kommunikasjoner i Det hvite hus, gikk så langt som til å publisere et tegneserie-sekvens på sin Facebook-side på søndag kveld, som portretterer Fauci som «dr. Faucet [o. anm.: ‘dr. Utslagsvask’],» der han spyler den amerikanske økonomien ned i avløpet, og krever at skoler forblir stengte, og til-og-med (en reell bekymring for Trump) antyder at det ikke skulle bli noen sesongåpning for profesjonell [amerikansk] fotball til høsten, på grunn av koronaviruset.

Trump omfavner slike barnslige bakvaskingstaktikker, heller enn å gå til det skritt å sparke Fauci, delvis fordi legen har en omfattende stillingsbeskyttelse under reglementet for offentlig tjeneste, og for øvrig bare kunne fjernes av hans direkte overordnede, dvs. Alex Azar, minister for helse og sosiale tjenester (HHS), og Francis Collins, direktøren for National Institutes of Health, og da med en faglig begrunnelse.

Enda viktigere er at det å sparke Fauci, administrasjonens eneste stemme om Covid-19 med noen troverdighet i offentligheten, utvilsomt ville besørge et politisk tilbakeslag mot Trump av store proporsjoner. Den 79-år-gamle Fauci har ledet NIAID under seks administrasjoner, republikanske og demokratiske, og fortsetter helt åpenbart å tjene i en krevende stilling lenge etter at han kunne ha trukket seg tilbake, og dét på grunn av hans hengivenhet for folkehelsen.

Spenningene mellom Fauci og Det hvite hus har tiltatt i løpet av de siste to ukene, der sykdomseksperten har latt det bli kjent at han har vært uenig i Trumps påstander om at det ikke var noen sammenheng mellom den hensynsløse kampanjen for å gjenåpne den amerikanske økonomien og den påfølgende bølga av koronavirusinfeksjoner. I sitt vitnesbyrd for Kongressen forleden advarte Fauci for at landet snart kunne møte 100 000 nye infeksjoner hver dag – tredoblet det som var topp-raten i april og mai.

Fauci har motsagt noen av Trumps mer ignorante offentlige uttalelser, for eksempel hans påstand om at «99 prosent» av koronavirustilfellene er ufarlige, og hans påstand om at antallet amerikanske koronavirustilfeller øker bare fordi flere blir testet, ikke fordi flere mennesker blir syke. Han var også uenig i Trumps påstander om at den lavere dødsraten de to siste månedene betydde at viruset blir svekket, eller til-og-med er «på vei vekk». Fauci sa til en intervjuer: «Det er et falskt narrativ å finne trøst i en lavere dødsrate.»

To intervjuer i forrige uke ser ut til å ha ført Fauci til randen av et offentlig brudd med Det hvite hus. I en podcast med valgnettstedet FiveThirtyEight.com sa Fauci at «som et land, når man sammenligner oss med andre land, da mener jeg man ikke kan si at vi gjør det bra. Jeg mener, det gjør vi bare ikke.»

Dette motsier direkte de uopphørlige påstandene fra Trump om at den amerikanske responsen på koronaviruset er en enestående suksess – påstander som er latterlige, gitt at USA leder i verden, både hva angår antallet dødsfall og antallet totalt registrerte tilfeller. Fauci fortsatte med å si at han kunne forstå hvorfor Den europeiske union (EU) ville opprettholde forbudet mot amerikanske statsborgeres innreise, av folkehelsebegrunnelser.

I et intervju med Financial Times sist fredag avslørte Fauci at han ikke hadde orientert Trump om pandemien på minst to måneder, og ikke hadde snakket med presidenten i det hele tatt siden begynnelsen av juni. Han forklarte at Det hvite hus hadde blokkert de fleste forespørsler om fjernisynsintervjuer med ham, og at hans «ærlighet» sannsynligvis var grunnen.

«Som du sikkert har funnet ut, har jeg et renomé for til enhver tid å uttale sannheten, og ikke sukkerbelegge ting,» sa han til den britiske avisa. «Og dét kan være én av grunnene til at jeg ikke har vært på fjernsyn i det siste.»

På mandag, etter at Det Hvite Hus i løpet av helgen hadde forsøkt å undergrave hans profesjonelle omdømme, advarte Fauci for at USA ikke engang «har begynt å se slutten» av pandemien, selv om han uttrykte en viss optimisme om fremskritt relatert utviklingen av vaksiner og potensielle terapeutiske medikamentbehandlinger.

Trump responderte senere på mandag, under en kort spørsmål-og-svar sesjon med reportere i Det hvite hus, ved å avlede fra enhver diskusjon om Fauci spesielt, men gjentok sine mest absurde og diskrediterte uttalelser om «den store fremgangen» USA gjør mot Covid-19-pandemien.

Som svar til en reporter som presset ham på hans gjentatte påstander om at koronaviruset faktisk ikke utbrer seg i USA, og at det stigende antallet positive tilfeller er produkt av flere tester, svarte Trump: «Vi gjør det helt storartet med testing ... Vi har gjort 45 millioner tester. Hadde vi gjorde halvparten av det antallet, ville vi hatt halvparten av tilfellene.»

Ikke engang dette stykke dumhet var den mest ubehøvla uttalelsen som kom fra Trump-administrasjonen. Den prisen går til admiral Brett P. Giroir, viseminister for helse og sosiale tjenester (HHS), som var den godkjente talsmannen for Det hvite hus som gjorde rundene på søndagens talkshows. Spurt på programmet «Meet the Press» om Det hvite hus’ angrep på Fauci, sa Giroir: «Dr. Fauci har ikke 100 prosent rett, og han har heller ikke nødvendigvis – og det innrømmer han – hele nasjonalinteressen i tankene... Han ser på det fra et veldig smalsporet folkehelsesynspunkt.»

Dette er ord som burde brennmerkes på hans bakpart. Trump har selvfølgelig, ifølge den smiskende admiralen, «hele nasjonalinteressen i tankene». Med andre ord, han opprettholder amerikansk imperialismes globale posisjon og gigantselskapenes profitter, som blir undergravd så lenge arbeidere ikke kan flokkes tilbake til fabrikkene og andre arbeidsplasser, på grunn av trusselen fra Covid-19.

Hva angår dr. Fauci består hans «veldig smalsporede folkehelsesynspunkt» av det oppriktige ønsket om å kunne redde millioner av mennesker fra en alvorlig sykdom, som betyr død for hundretusener om ikke mange flere, og betydelige helsemessige konsekvenser selv for mange av dem som er heldige nok til å overleve. I en konkurranse mellom disse to perspektivene er det liten tvil om hvilket som ville foretrekkes av de arbeidende menneskene som utgjør det store flertallet av landets befolkning.

Forfatteren anbefaler også:

«Tilbake-til-arbeid»-kampanjen i USA har ført til oppsving av Covid-19

[28. juni 2020]

Trump angrep dr. Fauci for hans bekymring for prematur åpning av landet

[15. mai 2020]

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000

(28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger

(27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død

(23. mai 2020)