For en nasjonsdekkende generalstreik for å stanse pådrivet for gjenåpning av skoler!

6 August 2020

En voksende bevegelse pågår nå bestående av lærere, elever og foreldre mot bestrebelsen for å få gjenåpnet skoler midt under den ekspanderende koronaviruspandemien.

I løpet av den siste måneden har mer enn 300 000 lærere og foreldre meldt seg med i Facebook-grupper som motsetter seg tilbake-til-skole kampanjen. Det har vært protester og demonstrasjoner i Mississippi, Arizona, Florida, Iowa, Alabama og mange andre delstater. Mandag ble det holdt protester i dusinvis av byer over hele landet.

For at denne bevegelsen skal lykkes må den utvikles til en landsdekkende kamp, og den må forene lærere med alle seksjoner av arbeiderklassen i en bevegelse for en generalstreik mot styringselitenes morderiske politiske retningslinjer.

Pådrivet for å få gjenåpnet skoler, støttet av både Republikanere og Demokrater, er et nøkkelanliggende i den bredere tilbake-til-arbeid kampanjen. Kravet om at arbeidere skal komme seg tilbake i arbeid, som ble iverksatt i mai, er allerede ansvarlig for 50 000 dødsfall i juni og juli. Men styringsklassen kan ikke få arbeidere tilbake til arbeid såfremt barna ikke er på skolen.

Dette er den samme logikken som driver bestrebelsen for å begrense eller eliminere det føderale bidraget til ledighetsstøtten, for å tvinge arbeidere tilbake til arbeid eller måtte konfrontere fattigdom, hjemløshet og ruinering.

Vitenskapen er klar: Barn er like utsatte for å pådra seg Covid-19, de kan være bærere av lik eller større viral belastning enn voksne, de har større sannsynlighet for å være asymptomatiske bærere og av alle aldersgrupper overfører de viruset med de høyeste ratene. Minst fire skoler som åpnet igjen i forrige uke har allerede sett elever teste positivt for Covid-19. Enhver skole som gjenåpner vil raskt bli en vesentlig spredningsvektor for viruset i hele det angjeldende lokalsamfunnet.

Bestrebelsen for å få gjenåpnet skoler betyr med andre ord at elever vil bli syke og dø, lærere vil bli syke og dø, og foreldre vil bli syke og dø.

Ved å reise oppfordringen om en nasjonsdekkende generalstreik oppfordrer Socialist Equality Party (SEP) innstendig lærere, pedagoger og utdanningspersonell, og alle arbeidere, til å fremme og diskutere følgende krav på deres skoler, arbeidsplasser og i deres nabolag:

* Hold alle skoler stengt til viruset er utryddet! Tilstedeværende [‘in-person’] undervisning og instruksjon kan ikke trygt utføres så lenge viruset spinner ut av kontroll over hele USA.

* Fullfinansiering av offentlig utdanning og online-instruksjon! Høyhastighet Internett-tilgang, matdistribusjon, psykisk helsepleie, spesialundervisningsstøtte, og alle andre ressurser som trengs for å besørge fjernundervisning av beste kvalitet, må garanteres for enhver elev og pedagog.

* Stans all ikke-vesentlig produksjon! Bare nøkkelnæringer som matproduksjon, medisinsk omsorg og logistikk burde holdes åpne, inntil pandemien er avgrenset og brakt under kontroll. Arbeidere i disse bransjene må besørges de mest avanserte sikkerhetstiltakene, for å forhindre deres infisering. Alle ikke-essensielle arbeidere og permitterte arbeidere må besørges fulle rettigheter til dagpenger og tilgang til gratis helsetjenester.

* For en massiv utvidelse av testing og kontaktsporing! For å kunne avgrense viruset og få brakt det under kontroll må universell testing besørges for alle, og hundretusener av kontaktsporere må ansettes for å spore ethvert tilfelle som oppstår, og teste og isolere de som potensielt er infiserte.

De syv siste månedene har vist at kampen mot pandemien avhenger av arbeiderklassens uavhengig intervensjon. Dødstallene fortsetter å stige og pandemien spinner ut av kontroll fordi styringsklassen ikke vil tolerere noen som helst tiltak som skjærer på tvers av deres profittinteresser.

Om det betyr at pandemien må få herje videre, så la det stå til. Styringsklassens likegyldighet overfor dette enorme tapet av menneskeliv ble mest nakent uttrykt av Trump i et intervju med Axios sist helg. Spurt om å kommentere på at 1 000 mennesker dør hver eneste dag svarte Trump: «De dør, det er sant. Og dét er hva det er.»

Man kunne ikke ha kommet med en tydeligere uttalelse for klassepolitikk. På mandag kveld erklærte Trump at han var fast bestemt på å presse på med sin kampanje for prematur gjenåpning av skoler, og krevde på Twitter: «ÅPNE SKOLENE !!!»

Trump snakker ikke bare på egne vegne. Wall Street Journal førte på mandag en redaksjonell lederartikkel under headingen «Skoleåpning-utpressingen» [‘School-Opening Extortion’] som ga uttrykk for de sosiale interessene som er underliggende for denne politikken.

Journal fordømmer protesterende lærere for å engasjere seg i utøvelsen av «politisk utpressing» ved å motsette seg bestrebelsenen for å få gjenåpnet skoler. «Barn, som derved måtte tåle mer tapt instruksjon og opplæring, er deres gisler,» skriver Wall Streets talerør. Journal hevder at lærere forsøker «å tvinge foreldre og skattebetalere til å danse etter deres agenda, om de vil at deres barn skal opplæres».

Hvilket foraktelig hykleri! Styringsklassen har over flere tiår systematisk forringet den offentlige utdannelsen gjennom sløying av statsfinansieringen og promoteringen av charter-skoler, standardiserte tester og «skolevalg»-ordninger for å få overført finansiering til private og sneversynte skoler.

Journal har dristighet nok til faktisk å beskylde lærere for å anvende pandemien for å hente ut innrømmelser. I realitetenes verden er det imidlertid finansoligarkiet som har brukt pandemien til å kreve billioner av dollar i form av redningspakker, sanksjonert av loven CARES Act som ble vedtatt i slutten av mars, med nær enstemmig støtte fra begge partiene. Etter å ha plyndret statskassa krever styringsklassen nå at arbeidere kommer seg tilbake til arbeidet med å produsere profitter for å betale for deres gilde.

Lederartikkelen konkluderer med uttalelsen: «Ingen politisk kraft burde ha vetorett over utdanningen av Amerikas barn.» I klasse-formuleringer krever Journal at lærere og utdanningspersonell, foreldre, elever og arbeiderklassen ikke skal ha noe å si om hvorvidt skolene gjenåpner eller forblir stengte.

Mens Trump-administrasjonen leder an i kampanjen for å gjenåpne skoler har den støtte fra begge partier. Lærere, foreldre og skoleelever i New York City arrangerte på tirsdag en protest mot planene til Bill de Blasio, byrådsleder/borgermester fra Det demokratiske partiet, for gjenåpning av byens skoler.

Både Republikaner- og Demokrat-guvernører har forøvring fjernet begrensningene for ikke-essensiell produksjon samtidig som pandemien har spredt seg, og har sendt arbeidere tilbake til arbeid for å risikere deres liv og helse for å produsere profitter for storselskapene.

Lærere slåss ikke alene. Det er voksende harme og motstand i hele arbeiderklassen. Deres allierte er elever og foreldre fra K-12-skoler [o. anm.: for barn/ungdom i de 12 første skoleår], i tillegg til elever og studenter på colleges og universiteter som også er i ferd med å gjenåpne.

Kjøttpakkere, helsetjenestearbeidere, landbruksarbeidere, logistikkarbeidere ved Amazon, UPS og USPS, transitt-transportarbeidere, servicearbeidere i serveringsbransjene og hele arbeiderklassen konfronterer den samme fienden. Bilproduksjonsarbeidere i Michigan og Ohio har allerede begynt å danne deres uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitéer for organisering av opposisjon.

Avslutnigen av det supplerende føderale ledighetsbidraget denne uka truer millioner av arbeidsledige med fattigdom og utkastelse. Bak lukkede dører forhandler Demokratene og Republikanerne om hvor mye disse rettighetene skal bli nedskjært og hvor raskt det skal finne sted for å få skapt de beste forutsetninger for å utpresse arbeidere for å få dem tilbake i arbeid.

Lærernes opposisjon i USA er forøvrig del av en internasjonal bevegelse. Facebook-grupper som motsetter seg gjenåpningen av skoler har blitt etablert i Storbritannia, Sør-Afrika og andre land der styringsklassen pålegger og håndhever de samme politiske retningslinjene.

For å stå imot må lærere danne uavhengige grunnplanorganisasjoner. Protestene organisert av lærernes fagforeninger og -organisasjoner er fullstendig utilstrekkelige. American Federation of Teachers (AFT) og National Education Association (NEA), som er underdaninge Demokratene og styringsklassen, er seg meget bevisste radikaliseringen som finner sted blant lærere og de søker å forhindre og kontrollere denne bevegelsen. I 2018 og 2019 orkesterte de lokale fagforeningene sammen med deres deres føderale organisasjoner nedlegging og svik av en serie lærerstreiker, som startet i West Virginia.

Socialist Equality Party oppfordrer innstendig arbeidere i alle bransjer og sektorer til å utvikle et sammenkoblet nettverk av grunnplankomitéer for å forberede seg for en generalstreik mot gjenåpningen av skoler og mot hele politikken til styringsklassen.

Tiltakene forlangt av lærere korresponderer med hva forskere og epidemiologer insisterer på er nødvendig for å få stanset pandemiens spredning. To absolutt antagonistiske sosiale interesser er involverte. Lærere slåss for liv. Styringsklassen slåss for profitter og død.

De billionene som er overlevert til Wall Street og finansoligarkiet må omdirigeres for å besørge full ledighetsstøtte til alle arbeidere, og en universell tilgang til helsetjenester og offentlig utdanning.

Utviklingen av en landsdekkende generalstreik ville skape en kraftig impuls som vil høste og smi støtte internasjonalt blant arbeidere som står overfor de samme liv-og-død anliggender. En slik kamps logikk ville plassere den amerikanske arbeiderklassen i en direkte konfrontasjon med Trump-administrasjonen, som søker å opprettholde sitt styre gjennom stadig mer autoritære tiltak, og med hele styringsklassen.

Alle arbeiderklassens rettigheter, til-og-med retten til liv, er betinget styringsklassens ekspropriering og av omorganiseringen av det økonomiske livet på grunnlag av sosiale nødvendigheter, ikke privatprofitt.

Den eneste måten å få stanset gjenåpningen av skoler, stoppe pandemiens spredning og forhindre ytterligere millioner av infeksjoner og medfølgende dødsfall, er gjennom massemobiliseringen av arbeiderklassen i en revolusjonær kamp mot kilden til all lidelsen frembrakt av pandemien, som er kapitalistsystemet.

Socialist Equality Party (SEP) og partiets ungdomsbevegelse International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) står i spissen for denne kampen. Vi oppfordrer innstendig lærere til å kontakte oss for assistanse med organiseringen av deres kamp. Vi oppfordrer elever, studenter og ungdommen til å støtte denne kampen og melde seg med i IYSSE. Tegn dere for World Socialist Web Site Educators Newsletter for oppdateringer om denne kampen.

Uttalelse fra Socialist Equality Party