Skoler krever at elever undertegner ansvarsfraskrivelse og erkjenner dødsrisiko

Av Sam Wayne og Usman Khan
14 August 2020

Mange colleges [høyskoler], universiteter og K-12-skoler [grunnskoler] på tvers av USA har sendt brev og e-poster til foreldre/foresatte og elever/studenter, med krav om underskrift på dokumenter for ansvarsfraskrivelse [‘liability waivers’] før elevene/studentene kan komme tilbake til klasseromsundervisning eller forelesningssalene.

Noen av institusjonene for høyere utdanning som anvender slike waivers er Bates College, University of New Hampshire, Point Park University i Pittsburgh og St. Xavier University. Universiteter som University of Memphis og Ohio State University sendte liability waivers til alle studentatleter, men vil kunne gjøre disse gjeldende for alle studenter.

Det er også en rekke K-12 skoledistrikter som anvender disse ansvarsfraskrivelsene, deriblant Floridas Volusia County, South Carolinas Berkeley County, de katolske skolene og sentrene i St. Petersburg og Tampa under skoleinspektør Chris Pastura, og St. Andrew's Schools i Honolulu på Hawaii.

Skjermbilde av en waiver for studenter ved Bates College i Lewiston, Maine

Hensikten med disse dokumenterte ansvarsfraskrivelsene er å frita skoler fra ansvar i tilfelle elever skulle bli smittet med koronavirus når de kommer tilbake til sine studie-campus og skoler for høstsemesteret.

Noen skoler og colleges krever at elever/studenter og foreldre/foresatte signerer skjemaer som antyder direkte at elevene/studentene frafaller retten til å holde skolen/lærestedet ansvarlig skulle de bli smittet. Andre institusjoner velger mer subtile avtaler med ord som «informert samtykke» og «delt ansvar».

I en nylig artikkel i Inside Higher Ed uttalte Heidi Li Feldman, professor ved Georgetown University Law Center: «Universiteter oppfordrer studenter til å tro at universitetene de er påmeldt er velvillige mot dem, at de bryr seg om dem som individer.» Feldman fortsatte: «Man dyrker en atmosfære av tillit, med i konteksten av en dødelig sykdom er man opptatt av å legge grunnlag for rettslig forsvar i tilefelle søksmål.»

En slik avtale utstedt av College of Southern Maryland, en college for lokalsamfunnet i La Plata med over 6 000 studenter, inkluderer følgende språkformulering:

... ved å komme til campus, indikerer du din forståelse av disse sikkerhetskravene og reglene, og du samtykker i å overholde og etterfølge dem.

Av interesse for full åpenhet ønsker CSM å gjøre det helt klart for studenter, ansatte og besøkende at det å delta, besøke eller jobbe på en hvilket som helst CSM-campus innebærer en iboende risiko for å bli utsatt for eller kunne pådra seg koronavirus eller Covid-19. Ved å komme inn på campus indikerer du din erkjennelse, aksept og ivaretakelse av disse risikoer.

Du signaliserer på tilsvarende måte, ved å komme tilbake til en CSM-campus, at du forstår virusets smittsomme karakter, den potensielle vanskeligheten med å identifisere det hos andre, muligheten for eksponering for en person smittet med Covid-19, og den påfølgende risikoen for derav å bli smittet med sykdommen. Du signaliserer videre at din aksept og ivaretakelse av disse risikoer. [Vektlegging i original]

Slike Covid-19-studentavtaler innebærer at beslutningen om å risikere livet blir tatt av studenter i deres egen frie vilje, og dersom en student skulle bli smittet, er det studentenes feil at de ikke har fulgt institusjonens sikkerhetsretningslinjer. Som vi har bemerket i en nylig artikkel «Universiteter forbereder seg på å beskylde studenter for Covid-19-utbrudd» [engelsk tekst], blir studenter satt opp for å påta seg ansvaret når koronavirusutbrudd oppstår.

Det er en rekke spørsmål ved slike avtaler som må adresseres.

For det første, elever/studenter som planlegger å delta på skoler/læresteder for tilstedværende fysisk personlig instruksjon treffer knapt noe «valg». For college-studenter som er gamle nok til å ha sitt å si i sakens anledning, treffer de beslutningen under økonomisk press – særlig i en periode hvor millioner av arbeidere er arbeidsløse og det å søke en college-utdanning er ansett som den eneste sjansen for å få en anstendig jobb. Dessuten deltar mange studenter på institusjoner som enten krever at studenter skal returnere til campus for tilstedværende personlig instruksjon eller «hybrid»-instruksjon, eller de gjøre det vanskelig for studenter å delta fra avstand ved å kreve at studentene søker om skolens «godkjenning» for fjernundervisning.

For yngre elever på barneskole- eller ungdomsskolenivå, spesielt de fra arbeiderklassefamilier, blir foreldrene tvunget til å velge mellom å sende sine barn tilbake til skolen for selv å komme seg tilbake i arbeid, eller bli hjemme og potensielt risikere tvangsauksjon, utkastelse eller sult. Vanskelighetene foreldre blir utsatt for blir forsterket av den nylige avslutningen av den føderale ledighetsytelsen på $ 600, der både Demokrater og Republikanere for tiden forhandler om hvor mye de skal kutte disse rettighetene mned for å skape forhold som vil tvinge arbeidere tilbake i arbeid. Denne ukentlige føderale tilleggsytelsen, som mange familier har vært avhengige av for å kunne dekke sine utgifter, ble halvert av den utøvende ordren Trump signerte sist lørdag.

Det faktum at skolene utsteder liability waivers i utgangspunktet, er en skrikende innrømmelse av at det ikke er trygt å sende elever tilbake til skolene. Det har allerede vært over 5,2 millioner amerikanere smittet med Covid-19 og mer enn 166 000 er døde av sykdommen.

Dessuten er noen politikeres påstander, deriblant de fra president Trump, om at barn og ungdom ikke blir berørt av viruset, åpenbart falske. Siste ukes avdekking av ni nye tilfeller av Covid-19 blant studenter og ansatte ved North Paulding i Georgia bekrefter tragisk vitenskapens gryende innsikt om barns evne til å spre viruset. I løpet av bare de to siste ukene av juli testet nesten 100 000 barn positivt for koronaviruset.

Hva er grunnlaget for tilbake-til-skolen pådrivet?

For K-12-skoler er styringsklassen engasjert i en kampanje for å sende elever tilbake til tilstedværende fysisk utdanning for at deres foreldrene kan presses til å gjenoppta arbeidet med å produsere profitter. Colleges og universiteter søker studentenes tilbakekomst for å fylle sovesaler og spisesaler som colleges er sterkt avhengige av for inntekter, i tillegg til sportsavtaler og undervisningsavgifter.

Mens utstedelsen av liability waivers anvendes av skoler/læresteder for å unndra seg ansvar for at elever/studenter kan bli syke, må denne policyen sees i en bredere sammenheng. Finansiering av offentlig skolegang og for høyere utdanning har gjentatte ganger blitt nedskjært over flere tiår. Dette har ført til at universitetene kontinuerlig øker undervisningsavgiftene til det punkt der flertallet av ungdommen som søker en collegeutdanning kan forvente å bli nedsaltet med titusenvis, om ikke hundretusenvis av dollar i studiegjeld. Utbruddet av pandemien har forverret de økonomiske problemene som den høyere utdanningen står overfor, med en rekke colleges som ikke forventes å overleve pandemien økonomisk.

For de offentlige K-12-skolene har nedskjæring av finansieringen betydd overfylte klasserom, fattigdomslønninger for lærere, forskyvningen av kostnader ved innkjøp av skolemateriell over på foreldres og læreres rygger, mens man har latt skolene forfalle. Mange offentlige skoler har blitt nedlagt og det har vært et økende pådriv for å privatisere utdanningen gjennom etablering av charterskoler.

Et kampprogram for foreldre/foresatte, elever/studenter og pedagoger

I opposisjon mot tilbake-til-skolen kampanjen, som blir gjennomført av hele styringsklassen, har Socialist Equality Party (SEP) meldt en oppfordring til en generalstreik. I denne uttalelsen oppfordrer vi pedagoger og arbeidere til å fremme og diskutere følgende krav på deres skoler og arbeidsplasser og i deres nabolag: Hold alle skoler stengt inntil viruset er utryddet! Full finansiering for offentlig utdanning og online-instruksjon! Stans all ikke-vesentlig produksjon! For en massiv utvidelse av testing og kontaktsporing!

Uttalelsen oppfordrer til etablering av sikkerhetskomitéer på grunnplanet, for å slåss mot den morderiske gjenopptakelsen av arbeid og regulær skolegang. Vi oppfordrer innstendig lærere, foreldre/foresatte og elever/studenter til å kontakte oss for å få bistand til å organisere deres kamp. Vi oppfordrer studenter og ungdom om å støtte denne kampen og bli med i International Youth and Students for Social Equality (IYSSE). Registrer deg for å motta World Socialists Web Site Educators Newsletter for oppdateringer om denne kampen.

Om du er en student eller forelder/foresatt som har mottatt et forlangende om ansvarsfraskrivelse eller en avtale om «informert samtykke» fra en skole eller et universitet, vennligst skriv til oss med dine kommentarer.

Forfatterne anbefaler også:

Georgia teachers and students force temporary closure of North Paulding High School over COVID-19 outbreak

[10. august 2020]

For en nasjonsdekkende generalstreik for å stanse pådrivet for gjenåpning av skoler!

[6. august 2020]

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.