Testing for koronavirus vedvarer på reduserte nivå i USA

Av Bryan Dyne
24 August 2020

Koronavirus-testingen i USA har vært holdt på reduserte nivåer selv etter at skolene åpner igjen og antallet tilfeller fortsetter å stige. Det gjennomsnittlige antallet tester på en gitt dag er for øyeblikket 14 prosent lavere enn på det høyeste nivået den 29. juli, til tross for at det totale antallet kjente tilfeller har økt med 26 prosent – 1,2 millioner infeksjoner – i samme periode.

Det anslås at USA for å kartlegge spredningen av pandemien, en av de kritiske opplysningene som faktisk kan begrense sykdommen, må utføre mellom 6 og 10 millioner tester per dag. Det foretas for øyeblikket anslagsvis 700 000.

Sykepleier Debbi Hinderliter (til venstre) tar en test av ei kvinne på teststasjonen for koronavirus nær landets travleste grenseovergang for fotgjengere, ved San Diego, den 13. august 2020 [Foto: AP Photo/Gregory Bull]

Litt over syv måneder har nå gått siden det første Covid-19-tilfellet ble registrert i USA. På det tidspunktet var det 580 kjente tilfeller over hele verden, de fleste av dem begrenset til Wuhan i Kina, og 41 bekreftede dødsfall. I mellomtiden har mer enn 23 millioner personer blitt smittet og 801 000 menneskeliv har gått tapt. Brorparten, nesten 5,8 millioner tilfeller og mer enn 179 000 dødsfall, har funnet sted i USA.

Starten av nedgangen i testing kom i ukene etter at USAs president Donald Trump erklærte: «Med mindre testing vil vi ha færre tilfeller å vise!» Mens amerikanske toppfunksjonærer fra helsevesenet forsøkte å bagatellisere Trumps kommentarer, har det ikke vært noen plausibel forklaring på nedgangen i testing siden slutten av juli. Brett Giroir, viseminister for helse- og sosialdepartementet (DHHS) og toppsjef for Trump-administrasjonens teststrategi, hevdet i stedet forleden uke at mengden testing er «relevant» for spredningen av viruset i landet.

Giroir og de som støtter Trump-administrasjonens posisjon baserer seg i vesentlig grad på den generelle nedgangen i positivitetsraten – antallet tester som returnerer bekreftede tilfeller av koronavirusinfeksjon sammenlignet med totalt antall utførte tester. Denne raten var på ca. 9 prosent i juli og har nå falt til litt over 6 prosent.

Hva Giroir imidlertid tilslører er at 6 prosent fortsatt er for høyt til å kunne hevde at viruset er under kontroll. Verdens helseorganisasjon (WHO) har meldt retningslinjer om at positivitetsraten bør ligge under 5 prosent over en periode på 14 dager, som et av de viktigste kriteriene for å stanse spredning av sykdommen. Dessuten avslører den geografiske fordeling av positivitetsraten at landsgjennomsnittet blir trukket ned av flere delstater i nordøst, som tidlig var i stand til å få undertrykt viruset.

New York, som tidligere var verdens episenter for viruset, har nå en positivitetsrate på 0,8 prosent, hvilket indikerer at flertallet av tilfellene blir oppdaget, og derfor åpner for en tilstrekkelig kontaktsporing og påfølgende karantenetiltak for å få jaktet ned viruset og stoppet videre spredning. Lignende scenarioer finnes i andre delstater, deriblant Vermont, Connecticut, Massachusetts og New Hampshire.

Mississippi har derimot en positivitetsrate på nesten 20 prosent, som indikerer at pandemien for tiden sprer seg i denne delstaten godt forbi hva de lokale helsemyndigheterne har mulighet til å spore. Hver dag er det flere hundre nye tilfeller registrert i delstaten, og det har siden den 26. juli vært et gjennomsnitt på mer enn 20 dødsfall per dag.

Situasjonen er tilsvarende i Nevada, som har en positiv testrate for koronavirus på 17,2 prosent, og har opplevd mer enn 700 nye tilfeller per dag siden den 3. juli, og mer enn 10 dødsfall per dag siden den 22. juli. Dette er særlig bekymringsfullt siden delstaten er hjemstavn for de populære Las Vegas kasinoene og mange feriesteder, som er gjenåpnet for virksomhet og besøkes av turister fra hele landet.

Alt i alt har 12 delstater, for det meste i sør og vest, i dag en positivitetsrate på over 10 prosent, og ytterligere 21 delstater står med 5 prosent eller høyere, som indikerer at pandemien brer seg stort sett utenfor kontroll i størstedelen av landet.

Om så positivitetsraten falt jevnt over hele nasjonen ville det likevel ikke være betimelig å feire. Nesten 50 000 nye tilfeller og mer enn 1 000 nye relaterte dødsfall registreres hver dag. Tre delstater – California, Texas og Florida – har alle bokført en total på mer enn 500 000 infeksjoner siden mars. Tjueåtte delstater rapporterer mer enn 500 nye tilfeller hver dag, og 24 av dem rapporterer minst 10 daglige dødsfall.

Mens Trump-administrasjonen har hevdet at kostnadene for massetesting er en hindring, ble det på fredag rapportert av Wall Street Journal at det allerede er bevilget milliarder av dollar som kan anvendes til formålet. Ifølge helse- og sosialdepartementet (DHHS) ble det i april allokert $ 25 milliarder for Covid-19-testing, som det er brukt maksimalt 15 prosent av. Dette antyder at testing over hele landet, spesielt der det trengs mest, kan økes vesentlig uten at det fordrer ytterligere utlegg.

Et av de andre anliggender vedrørende testing er at de kjemiske reagenskomponentene som trengs for å utføre den vanligste typen tester i landet, er mangelvare. Det har aldri vært en koordinert nasjonal plan for å få bekjempet viruset, og som sådan er lokale, delstatlige og føderale etater og myndigheter i kontinuerlig konkurranse om å fremskaffet de nødvendige remediene for å kunne avgjøre om en gitt pasienttest er positiv eller negativ.

En forverring av problemet er at de gjeldende kostnadsløse testene ofte tar ei uke eller mer å prosessere. Selv om det foreligger dyrere og raskere tester, kan de koste i området $ 100 og disse dekkes vanligvis ikke av helseforsikringsselskapene. Som en konsekvens står arbeidere overfor to valg: Enten å betale en stor egenandel for å få raskt resultat, eller vente og muligens i flere dager uforsett spre en dødelig sykdom.

Det kan imidlertid være en viss lettelse i vente hva angår den dystre amerikanske testsituasjonen. Forleden utstedte kontrollinstansen FDA [Food and Drug Administration] en akuttgodkjenning for en ny, billig og rask spyttprøve-prosedyre utviklet av forskere ved Yale School of Public Health. Remediene og kjemikaliene som trengs for å utføre testen er langt lettere tilgjengelige, kostnadene er bare rundt $ 5 per test, og den gir resultat innen ca. tre timer. Metoden anses å være i vesentlig grad skalerbar. Det gjenstår å se om en slik teknikk faktisk vil bli anvendt i praksis.