Julian Assange får sine første besøkende på seks måneder. «Han lider forferdelig»

Av Oscar Grenfell
29 August 2020

Julian Assange mottok sine første besøkende på et halvt år, mindre enn to uker før britiske rettsmøter for utlevering av den forfulgte WikiLeaks-utgiveren til USA, hvor han står overfor livsvarig fengsel for avsløring av amerikanske krigsforbrytelser.

Stella Morris, Assanges partner og en internasjonalt respektert menneskerettighetsadvokat, fikk møte WikiLeaks-grunnleggeren tidligere denne uka, etter at myndighetene ved Londons Belmarsh Prison lempet på restriksjoner innført som respons på koronaviruspandemien. Det var første gang Morris og deres to småbarn Gabriel og Max hadde sett Assange siden den 22. mars.

Besøket er velkomne nyheter for alle supportere av Assange og demokratiske rettigheter. Men det har samtidig understreket de brutale betingelsene han holdes under av de britiske myndighetene, til tross for at han ikke har blitt dømt for noen forbrytelse, og det har utløst fornyet frykt for at hans helsetilstand fortsetter å forverres.

I kommentarer til nyhetsbyrået PA etter besøket sa Morris at opplevelsen hadde vært «utrolig stressende», men at hun var lettet over å ha fått se Assange.

«Vi måtte opprettholde sosial distansering, og Julian ble fortalt at han måtte selvisolere seg i to uker dersom han rørte barna,» sa Morris. «Julian sa det var første gang han fikk utlevert et munnbind, fordi ting er veldig forskjellige bak murene.»

Hun la til: «I det minste fikk han se barna, selv om han ikke kunne røre dem. Barna var begge rolige. Vi forble alle sittende hele tiden.»

Morris med hennes og Assanges sønner

Morris sa at Gabriel, den eldste av guttene som er tre år, stolt fremviste sine evner til å telle og fremsi alfabetet. Gabriel ble født da Assange enda var politisk flyktning i Ecuadors London-ambassade, der hans vilkårlige forvaring ble pålagt av britiske trusler om å arrestere ham skulle han sette foten utenfor bygningen.

Spedbarnet ble umiddelbart gjort til mål for påtrengende overvåkning og andre menneskerettighetsbrudd av den amerikanske etterretningstjenesten CIA – US Central Intelligence Agency. Max, som er ett år, møtte Assange første gang i 2019 i Belmarsh Prisom, et fengselsanlegg kalt Storbritannias Guantánamo Bay.

Da hun snakket om Assanges fysiske tilstand, sa Morris: «Han lider forferdelig.» Hun uttalte at han fortsatt lider av ei frossen skulder, en mangeårig tilstand forsterket av manglende relevant medisinsk behandling. Han hadde også nylig forstuet ankelen.

«Jeg kunne ikke se ham veldig klart på grunn av visiret, men han så mye tynnere ut. Han hadde på seg et gult armbånd, for å indikere fangenes status, og du kunne se hvor tynne armene hans var,» forklarte Morris.

Bekreftelsen på at Assange ikke før har blitt besørget ansiktmaske er bevis for at den britiske staten vil ha ham død. At den mest profilerte politiske fangen i verden, fastholdt i et land som falskt blir holdt frem som et fyrtårn for demokrati, ikke har blitt besørget den mest grunnleggende beskyttelsen under en uforlignelig global pandemi er en oppsummering av kriminaliteten i den ti-år-lange forfølgelsen av Assange.

På høyden av krisen ble hundrevis av fengselsansatte og innsatte i straffeanstaltene over hele landet rammet av viruset, også i Belmarsh Prison. Advarsler fra medisinske eksperter om at Assange var spesielt utsatt for å bukke under av Covid-19, gitt hans kroniske luftveisproblemer, ble ignorert og en søknad om kausjon ble foraktelig avvist.

Oppfordringene om Assanges løslatelse av medisinsk grunner under pandemien etterfulgte bekymringserklæringer fra leger fra hele verden siden november i fjor om at Assange kunne dø i Belmarsh-fengselet på grunn av mangelen på tilstrekkelig og relevant medisinsk behandling.

Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, har gjentatte ganger fordømt Assanges fengsling som en videreføring av regjeringsovergrep, som har resultert i at WikiLeaks-grunnleggeren viser de medisinsk-kontrollerbare symptomene på psykologisk tortur.

Assange i Belmarsh Prison, en eller annen gang i fjor

De siste indikasjonene på Assanges fysiske tilstand kommer etter rapporter om at han så dårlig ut da han via videolink deltok på sitt siste rettsmøte den 14. august. Assange hostet angivelig mye gjennom det meste av sin korte opptreden, og så ut til å være syk.

Som WSWS skrev i en perspektivartikkel, gjorde høringen den 14. august «det klart, om ytterligere bevis skulle være nødvendig, at rettsforfølgelsen av Assange er en skammelig og nedverdigende skueprosess, innrettet på styring av en uskyldig mann til fengsel, eller døden, for å ha avslørt amerikansk imperialismes forbrytelser».

I et blatant brudd på juridiske prosedyrer og behørig prosess innmeldte USA en overordnet tiltale mot Assange bare dager før høringen, og mer enn ett år etter at fristen utløp for å presentere et endelig tiltaledokument. Dette er et gjennomskuelig forsøk på å forhindre Assanges juridiske team fra å kunne presentere ethvert relevant forsvar.

Den nye tiltalen inneholder ingen nye opplysninger eller anklager. Det er det forpinte produktet fra amerikanske etterretningsagenter og to av deres informanter, blant annet fra én som er tidligere dømt for å ha utgitt seg for å være Assange og for å ha stjålet penger fra WikiLeaks.

Det grove maktmisbruket har ikke blitt fordømt av noen av de offisielle politiske partiene i Storbritannia, USA eller Australia. Ved deres taushet har de alle, medregnet Labor Party og Greens i Australia og det britiske Labour Party, gitt deres velsignelse til skuerettssaken som Assange er satt til å være gjenstand for når utleveringshøringer gjenopptas den 7. september.

Den enestående forfølgelsen av WikiLeaks-utgiveren har også av foretakmediene blitt behandlet som en ikke-begivenhet, media som har de tetteste bånd til militæret og etterretningsagenturene som har vært spydspisser i forfølgelsen av Assange.

Den substansielle offentlige støtten Assange nyter, som står i markant kontrast til holdningen til de politiske etablissementene og deres foretaksmedier, er uttrykt i responsen på online-innsamlingsaksjonen for hans juridiske utgifter, som ble initiert av Morris i forrige uke.

Det opprinnelige målet på £ 25 000 ble oppnådd i løpet av få dager. Et strekk-mål på £ 50 000 har siden blitt passert, og appellen er godt på vei til det nye målet på £ 75 000. I skrivende stund [torsdag] er nesten £ 68 000 donert av 1 563 personer fra rundt om i hele verden.

Morris besørget en oppdatering på onsdag, der hun skrev: «Julian ville at jeg personlig skulle takke hver og én av dere, for all den hjelpen dere har gitt for å dekke de juridiske kostnadene for å bekjempe utleveringen til USA, der han står overfor 175 års fengsel.»