Trump-administrasjonen saboterer Covid-19-testing

29 August 2020

Trump-administrasjonen intensiverer sine morderiske forsøk for å tildekke spredningen av koronaviruspandemien gjennom undertrykkingen av testing for viruset, under betingelser der Covid-19 i USA allerede raser ute av kontroll.

På mandag endret den føderale folkehelseetaten CDC – US Centers for Disease Control and Prevention [amerikanske sentre for sykdomskontroll og forebygging] sine retningslinjer for testing, og droppet sin tidligere anbefaling om at de som har vært utsatt for noen smittet med Covid-19, men som enda ikke viser symptomer burde bli testet. Retningslinjene sier nå at de som har vært eksponert og er asymptomatiske «ikke nødvendigvis trenger en test», bortsett fra om de er sårbare, eller om en helsetjeneste-besørger eller en representat for delstatlige eller lokale helsemyndigheter anbefaler det – hvilket færre nå vil gjøre.

Endringen av CDC-retningslinjene ble gjort under betydelig politisk press fra Det hvite hus, og overstyrte bekymringer uttrykt av administrasjonens egne folkehelserådgivere.

Konspiratoriske metoder kom til anvendelse. Beslutningen ble fattet mens dr. Anthony Fauci, den øverste amerikanske eksperten på infeksjonssykdommer, i forrige uke lå under narkose for kirurgi. Admiral Brett Giroir, viseminister for helse- og sosialdepartementet (HHS) og USAs «testing-tsar», hadde tidligere i kommentarer til pressen falskt hevdet at Fauci hadde undertegnet på avgjørelsen.

På sin typisk forsiktige måte kritiserte Fauci de nye retningslinjene, der han sa til CNN: «Jeg er bekymret for tolkningen av disse anbefalingene, og er bekymret for at de vil gi folk den feilaktige antagelsen at asymptomatisk spredning ikke er noen stor bekymring. Faktisk, den er det.»

Endringen i retningslinjene for testing vil underbygge videre spredning av pandemien på tvers av arbeidsplasser, i hjem og lokalsamfunn, og forårsake utallige unødvendige dødsfall, og den vil etterlate mange flere uopprettelig skadet. Etter CDCs eget «beste estimat» skjer 50 prosent av koronavirusets overføringer før symptomer oppstår, med et estimat for den øvre-enden av overføringer så høyt som 70 prosent.

Beslutningen har blitt rundhåndet fordømt både av forskere, folkehelseorganisasjoner og eksperter på smittsomme sykdommer. Allison Galvani, direktør ved Center for Infectious Disease Modeling and Analysis ved Yale School of Medicine, sa det i en tweet på tirsdag rett ut og uten omsvøp: «Denne retningslinje-endringen vil drepe.»

Den politisk motiverte sabotasjen av CDCs folkehelseveiledning kommer samtidig som testingen i USA allerede har sunket betydelig fra høydepunktet ved slutten av juli, fra et syv-dagers gjennomsnitt på 820 978 gjennomført den 29. juli, til 693 794 den 27. august, ifølge Covid Tracking Project.

Trump og hans mediasupportere, med deres akkumulerte stupiditet og kaldblodighet, forsøkte å presentere oppsvinget av nye tilfeller i løpet av sommeren som resultat av økt testing. Presidenten har gjentatte ganger uttalt sitt ønske om å få redusert testingen, og sa på et møte i juni: «Jeg sa til mine folk: Slakk av på testingen, vær så snill.» Administrasjonens talspersoner forsøkte å nedtone kommentaren som en «spøk», men Trump benektet disse påstandene, og sa senere: «Jeg spøker ikke.»

Den katastrofale responsen på pandemien har allerede resultert i en forferdelig kostnad i menneskers liv og lidelse, som nå vil forverres betydelig midt under pådrivet for å få redusert testingen. Over 6 000 000 har testet positivt for Covid-19 i USA, og nesten 185 000 har omkommet.

Den ignorante psykopaten som innehar Det hvite hus har tydeliggjort sin likegyldighet overfor massedøden som griper Amerika, der han så beryktet sa: «Det er hva det er.» Men den brutale og morderiske politikken ført av Trump er ikke bare, eller først og fremst resultat av hans egen syke personlighet. Snarere er det drevet av klasseinteressene til det styrende selskaps- og finansaristokratiet, som Trump er det mest hensynsløse uttrykket for.

På tvers av utallige arbeidsplasser blir arbeidende mennesker konfrontert med en dødelig sammensvergelse for å tildekke spredningen av Covid-19. Som en lang artikkel i Bloomberg Businessweek på torsdag forklarte: «De siste månedene har amerikanske næringsvirksomheter vært på tokt for å få pålagt taushet.» Foretak som arbeidere anklager for å forsøke å kneble enhver diskusjon om Covid-19-tilfeller inkluderer toppnavn blant Amerikas selskapsgiganter: Amazon, Target, Smithfield Foods, General Electric, Delta Airlines, McDonald’s, Cargill og andre.

«Hundrevis av amerikanske arbeidsgivere, over et bredt spekter av bransjer, har formant arbeidere ikke å dele informasjon om Covid-19-tilfeller, eller engang reise bekymringer om viruset, eller de har gjengjeldt seg mot arbeidere for å ha gjort slike ting, ifølge arbeidsplass-klager innmeldt til NLRB (National Labor Relations Board; Styret for nasjonale arbeidsrelasjoner) og OSHA (Occupational Safety and Health Administration; Administrasjonen for arbeidsmiljø, sikkerhet og helse).»

Arbeidere har imidlertid ikke opplevd noen restituering eller oppreisning for deres klager via disse statlige institusjonene, som representerer de samme selskapinteressene som hensynsløst forsvares av Trump-administrasjonen. Som artikkelen bemerker har OSHA meldt stevninger mot bare to selskaper av de tusenvis av klager som er innlevert relatert til Covid-19. Hva angår NLRB sa en arbeider for restaurantkjeden The Cheesecake Factory, som meldte inn en klage til etaten: «Det føles ikke som om den har mange tenner. Jeg er ikke overbevist om at det i det hele tatt vil endre deres atferd, eller noen andre selskapers.»

Det som ikke er nevnt i den ukentlige næringslivsavisa Bloomberg Businessweek, men eksponert i utallige intervjuer med bilarbeidere, lærere og andre arbeidere på World Socialist Web Site, er fagorganisasjonenes rolle i håndhevingen av disse foretakenes kneblingsordrer. Fra bilarbeidernes United Auto Workers (UAW) til lærernes American Federation of Teachers (AFT), har fagorganisasjonene distribuert de samme bedragerske argumentene, og har falsk påberopt seg personvernlover, i forsøk på å forhindre at arbeidere deler informasjon og får et reelt bilde av spredningen av pandemien på deres arbeidsplasser. Samtidig har de tjent som PR-representanter for selskapene og skytt av illusoriske sikkerhetstiltak, som alle er så godt som skrotet.

Topp-politikere fra Det demokratiske partiet har på sin side svart på CDCs retningslinje-endring ved å falskt å posere som forfektere for en vitenskapelig informert respons på pandemien. Men Demokratene, et parti for Wall Street og militær-etterretningsapparatet, har jobbet på det lokale, delstatlige og føderale nivå for å føre den grunnleggende samme klassepolitikken som Trump: Det å berike det økonomiske aristokratiet, inkludert med å stemme nesten enstemmig for vedtak av loven CARES Act for overføring av billioner av dollar til de superrike, på arbeiderklassens bekostning. Mens de gir uttrykk for uoppriktig og hul kritikk av Trumps respons på pandemien er de like medskyldige i tilretteleggingen for en prematur gjenåpning av næringsvirksomheter og skoler, og driver arbeidere og deres barn tilbake i dødsfeller, alt for å sikre at profitter fortsatt kan pumpes ut.

Disse betingelsene har satt scenen for et utbrudd av opposisjon i arbeiderklassen av historiske proporsjoner. Bilproduksjonsarbeidere og lærere har allerede begynt å etablere nye demokratiske organisasjoner, grunnplan-sikkerhetskomitéer uavhengige av fagforeningene. Disse komitéene reiser krav som samsvarer med den vitenskapelige responsen som er nødvendig for å sikre folkehelsen, i tillegg til arbeidsgivernes bekjentgjøring av den reelle spredningen av Covid-19 på arbeidsplassene, full inntektsbeskyttelse for arbeidsledige, permitterte og de satt i karantene, regelmessig, gratis tilgjengelig testing, og en slutt på trakassering av de som blåser i fløyta om usikre forhold.

Disse komitéene må etableres, og deres krav må tas opp til diskusjon, på arbeidsplasser overalt i USA, og videre utover, slik at de danner et stort nettverk av arbeiderorganisasjoner på grunnplanet, som tar utgangspunkt i hva arbe

idere har behov for, ikke hva styringsklassen og dens representanter hevder det er råd til.

Marcus Day