Den globale kampanjen for gjenåpning av skoler og arbeiderklassens internasjonale strategi

5 September 2020

Pådrivet for å gjenåpne skoler har blitt fokuspunktet for klassekampen i land over hele verden. De styrende elitenes forsøk på å tvinge lærere og elever tilbake til klasserommet, for å kunne tvinge foreldrene tilbake til arbeid for å produsere profitt, har blitt møtt med voksende motstand fra lærere, foreldre, elever/studenter og den bredere arbeiderklassen.

Pådrivet for å gjenåpne skoler har allerede fått katastrofale konsekvenser for spredningen av Covid-19-pandemien, som raser ut av kontroll globalt. Hver dag i løpet av de to siste ukene har på verdensbasis anslagsvis 260 000 mennesker blitt smittet og 5 500 mennesker dødd på grunn av den kriminelt uaktsomme politikken som regjeringene forfølger. De hardest rammede landene – deriblant USA, Storbritannia, Brasil og Sverige – ledes av embetsfunksjonærer som bevisst søker å utvikle «flokkimmunitet» basert på masseinfeksjoner og dødsfall.

USA, ved sentrum for verdenskapitalismen, besørger det skarpeste uttrykket for det internasjonale pådrivet for gjenåpningen av skoler. Siden begynnelsen av juli har Trump-administrasjonen utstedt nesten daglige proklameringer som insisterer på at alle skoler må åpnes igjen – fra det å erklære at «vitenskapen ikke kan stå i veien for» gjenåpningen av skoler, til det å karakterisere lærere som «kritiske infrastrukturarbeidere», til det å true med omdirigeringen av finansmidler fra offentlige skoler som ikke åpner over til privatskoler, religiøst smalsporede skoler og charter-skoler, som derimot gjør det.

Nyligst oppnevnte Trump Scott Atlas, en fellow fra den høyreorienterte organisasjonen Hoover Institution ved Stanford University, for å gi offisiell sanksjon for den morderiske kampanjen. Sverige er modell-landet Atlas peker på for USA å etterligne. I forrige måned ble det avslørt at Anders Tegnell, Sveriges sjefsepidemiolog, eksplisitt forfektet å holde skolene åpne for å tilrettelegge for utviklingen av «flokkimmunitet». Som konsekvens er antallet dødsfall av Covid-19 i Sverige over ni ganger høyere enn i nabolandet Finland. Det å adoptere denne politiske retningsorienteringen i USA kan komme til å drepe millioner.

Atlas besøkte på mandag Tallahassee i Florida, hvor han oppfordret Republikaner-guvernøren Ron DeSantis til å være enda mer aggressiv med gjenåpningen av skoler. 1,1 millioner Florida-elever har allerede gjenopptatt personlig tilstedeværende undervisning, som utvilsomt har bidratt til de 9 200 nye infeksjonene blant barn i andre halvdel av august. Det har vært en økning på 191 prosent av barn smittet siden 9. juli, før skolene gjenåpnet. Minst 611 barn har vært sykehusinnlagt i delstaten, og åtte har dødd.

Det demokratiske partiet, og partiets støttespillere i lærernes fagorganisasjoner, er like forpliktet til Wall Street, og helt på linje med kampanjen for å få gjenåpnet skolene. Deres eneste meningsforskjell er at i stedet for å bruke naken makt promoterer de den bedragerske påstanden at gjenåpningen av skoler «trygt» kan gjøres med kosmetiske sikkerhetstiltak.

På mandag kunngjorde Michael Mulgrew, president for fagforbundet United Federation of Teachers (UFT), en avtale med New York City-byrådsleder/ordfører Bill de Blasio om å tvinge hundretusener av elever/studenter tilbake til klasserom og forelesningssaler i det største skoledistriktet i USA, basert på helt utilstrekkelige sikkerhetstiltak, som vil ikke gjøre noe for å forhindre spredningen av viruset på tvers av byen og regionen.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden proklamerte på onsdag, i en kampanjetale: «Få åpnet skolene våre igjen, trygt og effektivt, dette er en nasjonal nødssituasjon.» Biden tilbød bare taktisk kritikk av Trump for hans «unnlatelse av å sørge for at lærere og administratorer har utstyret, ressursene og opplæringen de trenger, for trygt å kunne åpne igjen, under de omstendighetene vi nå befinner oss i.»

New York Times, talerør for Det demokratiske partiet, publiserte på onsdag en kronikkartikkel forfattet av Nicholas Kristoff der han formante «at vi gjør alt som er mulig for å la barn trygt gjenoppta in-person [dvs. fysisk tilstedeværende] læring». Han la til: «Det er en absurditet at vi har tillatt brennevinsbutikker, treningssentre, våpenbutikker, restauranter og marihuana-apotek å operere, mens vi holder skolene stengt.»

De samme styringsklassens politiske retningslinjer forfølges over hele verden, med katastrofale konsekvenser for arbeiderklassen.

I Brasil [engelsk tekst], landet med det nest-høyeste antallet Covid-19-tilfeller og dødsfall etter USA, baserer den fascistiske presidenten Jair Bolsonaro seg på politikere i delstatene og lokalregionene for å få gjenåpnet skoler over hele landet, inkludert hans angivelige motstandere i det brasilianske sosialdemokratiske partiet PSDB. I løpet av den første uka med fysisk tilstedeværende undervisning i Manaus, hovedstaden i delstaten Amazonas, var det Covid-19-utbrudd på 36 skoler.

Boris Johnson-administrasjonen i Storbritannia forlanger ikke at lærere eller elever skal anvende munnbind i klasserommet. I likhet med Demokratene i USA, støtter Labour Party under den høyreorienterte Blairisten sir Keir Starmer kampanjen for gjenåpning av skoler, samtidig som den tilbyr en tannløs kritikk.

Det tyske politiske etablissementet begynte å gjenåpne skolene tidlig i august, som del av en bredere gjenåpning av økonomien, som umiddelbart forårsaket utbrudd over hele landet. Det er planer på plass for gjenåpningen av skoler over hele Europa, inkludert i Italia og Spania, de hardest rammede landene i de første månedene av pandemien. Skoler åpnet igjen i hele Frankrike på tirsdag og sendte 12 millioner elever tilbake til klasserommet, mens pandemien nok en gang brer seg på tvers av landet.

I Russland åpnet skolene igjen på landsbasis nå tirsdag, samme dagen landet passerte én million Covid-19-tilfeller. Embetsrepresentanter tar ingen forholdsregler og krever ikke engang at lærere eller elever skal bruke munnbind. Russlands president Vladimir Putin uttalte samme dagen at det ikke foreligger planer om å gå over til fullstendig online-undervisning i tilfelle utbrudd på skolene.

I hvert land fremprovoserer denne politikken enorm opposisjon. Hundrevis av protester har funnet sted over hele verden, for å fordømme gjenåpningen av skoler. Godt over 100 Facebook-grupper har blitt etablert for å opponere mot skolegjenåpninger, som på verdensbasis har fått hundretusenvis av medlemmer. Lærere, foreldre og elever/studenter har begynt å opprette uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitéer i USA, Tyskland, Storbritannia og Australia, og det er tiltakende sentimenter for landsdekkende og til-og-med internasjonale streikeaksjoner.

En rundspørring [engelsk tekst] blant mer enn 200 britiske lærere og foreldre, utført av World Socialist Web Site, fant nylig at mer enn halvparten av respondentene sa de ville delta i en generalstreik for å få stanset gjenåpningen av skoler. Denne lørdagen arrangerer Socialist Equality Party (Storbritannia) et online-møte for å organisere den utbredte opposisjonen mot gjenåpning av skoler, som har vekket stor interesse.

I Tyskland organiserte Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) sist helg et offentlig møte med tilslutning fra hundrevis av lærere, elever og foreldre fra hele landet. Elever/studenter i Dortmund i Tyskland grunnla nylig en komité på deres skole, for å organisere opposisjonen mot skolegjenåpninger og for å slåss for trygge undervisningsbetingelser.

I Brasil fant forskningsinstitusjonen Datafolha nylig at 80 prosent av brasilianerne er imot gjenåpningen av skoler, mens 60 prosent erkjenner at denne politikken vil «forsterke pandemien». Det er enorm støtte for landsdekkende streikeaksjon, som ville sammenfalle med den pågående postarbeiderstreiken, men lærernes fagforbund CNTE [Undervisningsarbeideres nasjonalkonføderasjon] og andre fagforbund gjør alt hva de kan for å forhindre at det finner sted.

Grunnplan-sikkerhetskomitéen Educators Rank-and-File Safety Committee i USA, som ble dannet for tre uker siden, har raskt blitt et tiltrekningspunkt for motstandere av gjenåpningen av skoler. Hundrevis av lærere, foreldre, elever/studenter, og andre arbeidere, på tvers av USA og internasjonalt har deltatt på to online-møter som komitéen har arrangert. I forrige uke ble den fylkeslokale grunnplan-sikkerhetskomitéen Duval County Educators Rank-and-File Committee dannet [engelsk tekst] for å organisere den enorme motstanden blant lærere i Florida-regionen Jacksonville, mens tilsvarende komitéer nå blir etablert i New York City, Detroit, Texas, Hawaii og andre byer og delstater over hele landet.

Stilt overfor styringselitenes globale kampanje, som er hardnakket innstilt på å få gjenåpnet skolene og akselerert spredningen av pandemien, må arbeiderklassen ledes av et globalt perspektiv. Mens lærerfagforbundene i alle land promoterer nasjonalisme og underordner arbeiderklassens interesser til profittsystemets behov, er pandemien en internasjonal krise som bare kan løses gjennom arbeiderklassens globalt koordinerte kamp.

Den sentrale oppgaven lærere, foreldre, elever/studenter og hele arbeiderklassen konfronterer er å bygge nettverk av grunnplan-sikkerhetskomitéer i alle land, for å mobilisere arbeiderklassens kollektive styrke som en uavhengig sosial kraft. Den hensynsløse gjenåpningen av skoler må stanses, og de enorme ressursene som er sløst vekk på redningen av storselskaper og finansoligarkiet må omdirigeres for å besørge toppmoderne teknologi for fjernundervisning, for universell testing og besørgningen av inntektsbeskyttelse og helsetjenester av høy kvalitet til alle som blir berørt av den dødelige smitten.

Socialist Equality Party i USA og søsterpartiene i Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) slåss for å smi sammen arbeiderklassens voksende bevegelse med det politiske perspektivet og programmet for verdenssosialisme, det vil si den rasjonelle og demokratisk planlagte omorganiseringen av samfunnet, for å møte menneskelige behov, ikke privatprofitt.

Evan Blake