Assanges utlevingshøring utsatt, med aktoratadvokat som testes for Covid-19

Av Thomas Scripps
12 September 2020

Julian Assanges utleveringshøring i London-tinghuset Old Bailey ble på torsdag formiddag utsatt til mandag, etter at et medlem av aktoratet hadde vært ekponert for Covid-19.

Bare noen få av forsvarsteamet deltok tilstedeværende i rettssalen, sammen med distriktsdommer Vanessa Baraitser, diverse embetsfunksjonærer og Assange. Aktoratets advokater James Lewis QC og Joel Smith ringte inn via videolink.

Edward Fitzgerald QC, Assanges ledende forsvarsadvokat, fortalte retten: «Vi må gå videre under antagelse om at [den eksponerte personen] har Covid.

The Old Bailey, der Assange står for retten

«Om dét er en riktig antagelse, har det følgende konsekvenser. For det første, vi burde egentlig ikke være her i dag. Covid kan være her i rettssalen, og det er ikke mulig å si hvor langt virusets rekkevidde er. For det andre, det er medlemmer i vårt team som har høy risiko, som under enhver omstendighet ikke kan være her ... For det tredje, domstolens personell vil selv være i fare ... Og til slutt, vår klient Mr. Assange, som har sårbarheter du er klar over, er utsatt for fare ved å være tilstede i retten.»

Alle parter sa seg enige om utsettelsen til mandag, og om å gjenoppta saksbehandlingene den morgenen dersom den eksponerte personen tester negativt. Såfremt noen skulle teste positivt må både forsvaret og påtalemyndigheten innmelde uttalelser som indikerer hvordan de ønsker å fortsette. Baraitser understreket at samtidig som hun var enig i at de ikke skulle gå videre med en virtuell høring for dagen, utelukket hun det ikke i fremtiden.

Disse begivenhetene understreker kriminaliteten i Baraitser beslutning i mars om ikke å innvilge Assanges kausjonsanmodning, selv under de strengeste vilkår. Hun sa den gangen at den «globale pandemien ... ikke gir grunnlag for Mr. Assanges løslatelse» og at hun hadde «ingen grunn til ikke å stole på» regjeringens råd om beskyttelse av fanger mot viruset «som både bevisbasert, pålitelig og relevant.» Som resultat av hennes kjennelse, vil enhver forsinkelse i saken forårsaket av den nå raske gjenoppblomstringen av Covid-19 som er på gang i Storbritannia, bety enda mer tid i fengsel for Assange, som utsetter ham for en betydelig risiko for å pådra seg sykdommen.

Tallrike folkehelseeksperter og forkjempere for fangers rettigheter har henvist til den alvorlige risikoen som fengselsbefolkningen er utsatt for i sammenheng med en eskalerende pandemi. Organisasjonen Howard League for Penal Reform skrev til justisdepartementet (MoJ) for å advare: «Skulle noen allerede smittet med koronavirus komme inn i et fengsel, vil det spre seg og formere seg som en ildebrann i institusjonen, og i fangesamfunnet.»

Regjeringen ignorerte disse bekymringene i vår, da den insisterte på at protokoller var på plass for å gjøre fengslene trygge. Etter at kravene tiltok om at sårbare fanger som avtjener dommer for ikke-voldelige forbrytelser skulle midlertidig løslates – der selv foreningen for fengselsguvernører (PGA) oppfordret om en reduksjon av fengselsbefolkningen med 15 000 personer – kunngjorde justisminister Robert Buckland at 4 000 lavrisiko-overtredere med dommer som nærmet seg slutten kunne løslates på lisens.

Assange ble eksplisitt ekskludert fra dette forslaget, der MoJ sadistisk redegjorde for at han «ikke soner frihetsstraff» og derfor ikke var kvalifisert for tidlig løslatelse. Hele operasjonen falt uansett sammen, da bare 87 fanger til slutt ble løslatt under nedstengningen – 55 av dem midlertidig, 21 på grunn av graviditet, og fem på grunnlag av medfølelse.

Hundrevis ble smittet. Tall er vanskelig å oppdrive, men ifølge organisasjonen for kriminologiforskning Center for Crime and Justice Studies (CCJS), var det 479 bekreftede tilfeller av Covid-19 blant fanger (på tvers av 79 institusjoner) og 940 blant fengselspersonell (på tvers av 105 institusjoner) i England og Wales. Det er 117 fengsler i England og Wales, som betyr at 90 prosent på en eller annen måte var berørt, og 67 prosent hadde infiserte fanger. Av de smittede døde 23 fanger, i tillegg til 10 fengselsansatte.

Minst ett av disse dødsfallene fant sted i Belmarsh, rapportert tidlig i april. Fengselet bekreftet at det hadde «flere tilfeller».

Richard Garside, som skrev for CCJS, bemerket at informasjon om effekten av koronavirus i fengslene er ekstremt begrenset, men at «på grunnlag av tilgjengelig statistikk er England og Wales muligens ledende Europa i antall koronavirusrelaterte dødsfall i fengsel.» Nå som spredningen av koronavirus igjen tiltar over hele Storbritannia, er flere dødsfall uunngåelig.

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange [Foto: AP Photeo/Matt Dunham]

Skulle Assange pådra seg Covid-19 ville konsekvensene sannsynligvis bli alvorlige. Den 49-år-gamle journalisten har en kronisk lungesykdom, og hans helse har blitt gjort usedvanlig skjør av mange års psykisk tortur og nekting av full medisinsk behandling under hele hans tid i den ekvadorianske ambassaden.

Dr. Stephen Frost, grunnlegger av Doctors for Assange, uttalte til WSWS: «Mens retten i dag ble utsatt, på grunn av infeksjonsfaren fra Covid-19, har Julian Assange blitt sendt tilbake til maksimalsikkerhetsfengselet Belmarsh Prison hvor trusselen om infeksjon fra Covid-19 er ekstremt høy – og han er sterkt immunkompromittert.»

Frost sa at den britiske statens «hensynsløse og grusomme» behandling av Assange har blitt fordømt av hundrevis av leger på tvers av seks kontinenter. «Den langvarige psykiske torturen og den medisinsk forsømmelsen av Julian Assange, fremhevet i våre to omfattende Lancet-brev, publisert i februar og juni i år, må ta slutt. Han må straks løslates mot kausjon, evalueres og behandles relevant på et universitetssykehus og gjenforenes med sin familie.»

Med den første uka av høringen nå over, forblir rundt 40 frivillige organisasjoner (NGO-er), observatører fra sivile og politiske instanser utestengt fra tilgang til retten, etter å ha fått deres innvilgede tillatelser til deltakelse opphevet av Baraitser mandag morgen.

Jennifer Robinson, en av Assanges advokater, kommenterte i et intervju med WikiLeaks’ sjefredaktør Kristinn Hrafnsson og WikiLeaks-ambassadør Joseph Farrell:

«Det har vært reelle problemer med tilgangen til disse prosedyrene og en åpen justispraksis. Åpen justispraksis er en av de mest grunnleggende pilarene i vårt rettssystem ... både hva angår Julians rett til å få en rettferdig rettssak, og medienes og offentlighetenes rett til å granske disse prosedyrene...»

«Ikke så mange journalister som gjerne ville hatt tilgang har faktisk fått innvilget det. Vi har hatt NGO-er som ikke har fått tilgang, eller som først ble lovet det, men som deretter ble trukket på dagen...»

«Jeg har hørt fra RSFs Rebecca Vincent [Reporters Without Borders]; hun reiser rundt om i verden for å delta i rettssaker som dette, som angår ytringsfriheten, og hun har sagt at hun aldri har hatt så mye problemer med å få tilgang til en høring som det hun har opplevd i Storbritannia. Hva sier det om vårt demokrati?»

«Vi har også sett begrensede plasser på det offentlige galleriet, som resultat av sosial distansering. Visse seter blir tildelt, eller reservert for VIP-er, men ingen av dem har møtt opp, eller at vi vet hvem de er. Som betyr at Reporters Without Borders sitter utenfor og venter for å se om disse personene, hvem de nå enn er, dukker opp, og de mister halvparten av høringen, og de må forhandle seg inn til rettslokalet hver dag.»

«Dette er ikke i interesse av å opprettholde åpen justispraksis.»

Så langt er Reporters Without Borders eneste NGO som har fått en delvis tilgang til høringen.

Som en indikasjon på den offentlige støtten for Assange og interessen for hans sak, har en underskriftkampanje iverksatt av Reporters Without Borders med begjæring om en slutt på utleveringen, fått samlet 83 000 underskrifter.

Høringen er foreløpig planlagt gjenopptatt på mandag, da den amerikanske advokaten Eric Lewis skal avlegge ekspertvitnesbyrd om Assanges sannsynlige forvaringsbetingelser i USA før rettsprosessen, om begrensningene som håndteringen av gradert bevismateriale vil pålegge hans juridiske forsvar, om Assanges sannsynlige dom skulle han blir dømt, om betingelsene for fengslingen etter en domsavsigelse, og de politiske motiveringene bak hans tiltale.