Voksende arbeiderklassemotstand mot tilbake-til-arbeid-kampanjen

16 September 2020

Med antallet dødsfall av koronavirus i USA som nå nærmer seg 200 000, og skjerpingen av den økonomiske og sosiale katastrofen millioner av arbeidere står overfor, er det voksende tegn på arbeiderklassemotstand.

På mandag gikk nesten 4 000 administrasjons-, vedlikeholds- og andre servicearbeidere til arbeidsnedleggelse ved flere campuser ved University of Illinois (UI), og ved universitetets medisinske sentre i Chicago, Peoria og Champaign-Urbana. Etter mer enn et år med forhandlinger om en ny kontrakt stemte UI-arbeidere enstemmig for å autorisere fagorganisasjonen Service Employees International Union (SEIU) til å kalle en streik med krav om tilstrekkelig bemanning for å sikre tryggheten for personalet, pasientene og studentene, skikkelig personlig verneutstyr (PPE) og lavere arbeidsbelastninger. Arbeiderne krever også en heving av minimumslønningen for kantine-, bygnings- og andre servicearbeidere som tjener mindre enn $ 15 timen.

Servicearbeiderne meldte seg med de 800 sykepleierne ved University of Illinois Hospital (UIH) i Chicago som la ned arbeidet på lørdag. Sykepleiere ved sykehuset, et av de største urbane medisinske sentre i landet, slåss mot en kronisk underbemanning, som under pandemien har gjort deres arbeid enda mer livstruende. Minst to sykepleiere ved sykehuset er døde av Covid-19, som ligger i Cook County, Illinois, hvor mer enn 5 100 mennesker har bukket under for den dødelige sykdommen.

Arbeidsnedleggelsene i Illinois finner sted samtidig som nesten 2 000 studenter, som jobber som vitenskapelige assistenter, går inn i deres andre uke av streik ved University of Michigan (UM) i Ann Arbor. Studentearbeiderne krever fjernundervisning på campusen der 45 000 studenter gjenopptok studiene ved slutten av forrige måned.

Streikende studenter ved University of Michigan, 11. september 2020 [Foto: WSWS]

I forrige uke avviste medlemmer av fagforeningen Graduate Employees’ Organization (GEO) et tilbud fra universitetet som avviste deres krav, og i helgen stemte de streikende studentene for å forlenge streiken. De har vunnet støtte fra bygningsarbeidere, fakultetsmedlemmer og kantinearbeidere, så vel som fra innkvarteringsrådgivere (RA) som sluttet seg til streiken etter at universitetet hensynsløst utsatte dem for smittede studenter på sovesalene.

I begge tilfeller konfronterer arbeiderne opposisjon fra Det demokratiske partiet. J.B. Pritzker, milliardær-guvernøren i Illinoi som leder universitetets styringsråd, støtter streikebrytertiltakene ved UI-sykehuset i Chicago. I Michigan søker det Demokrat-kontrollerte styringsrådet [Board of Regents] en rettskjennelse for å få brutt streiken.

Motstand mot den dødelige gjenåpningen av colleges [høyskoler] vokser over hele landet, med antallet infeksjoner på campuser som har passert 50 000 ifølge en sammenstilling fra Axios. Studenter og fakultet ved Iowa State University og University of Iowa organiserer en fellesstreik fra-og-med i dag [onsdag], mens motstanden blant studenter og arbeidere vokser ved San Diego State University (SDSU), University of California San Diego, University of Wisconsin, Cornell og andre universiteter.

Gjenåpningen av de offentlige skolene har allerede ført til minst seks læreres død den siste måneden i Missouri, South Carolina, Iowa, Mississippi og Oklahoma, deriblant den 28-år-gamle spesialpedagogen Demetria «Demi» Bannister i Columbia, South Carolina.

I New York City nektet lærere ved Public School 139 (PS 139) i Brooklyn mandag morgen å gå inn i skolebygningen, og lærere forlot også videregåendeskolen Murry Bergtraum High School på Manhattan, ei uke før det er planlagt gjenåpning av skolene for tilstedeværende undervisning i det største skoledistriktet i Amerika. PS 139-lærerne uttrykte deres harme over skoleåpningsavtalen mellom lærerfagforbundet United Federation of Teachers (UFT) og Demokrat-borgermesteren Bill de Blasio, og fordømte manglende ventilasjon og personal til rengjøring av deres 100-år-gamle bygning, utdelingen av unøyaktige termometre, og de krevde kun fjern-undervisning for skoledistriktets 1,1 millioner elever.

Motstand sprer seg også blant industriarbeidere. Fredag kveld stanset arbeidere ved Lear Corporations’ produksjonsanlegg for bilseter i Hammond i Indiana produksjonen, og nektet i flere timer å arbeide etter å ha fått vite om potensielle Covid-19-tilfeller ved anlegget. Arbeidsstansen, som tvang Ford Motor Company til å stanse sitt nærliggende sammenstillingsanlegg Chicago Assembly Plant, ble gjennomført i strid med fagforbundet United Auto Workers (UAW), der UAW-funksjonærene forsvarte ledelsen.

Bilarbeidere har etablert grunnplan-sikkerhetskomitéer, uavhengig av fagforeningene, ved Fiat Chrysler og Ford fabrikker i Detroit, Toledo og Chicago, så vel som Faurecia-bildelanlegget i Indiana. Lærere har også dannet tilsvarende komitéer i New York City, Detroit, Florida og Texas.

Kjøttprosesseringsindustrien, som i stor grad skrev ordren Trump brukte for å påkalle forsvarsproduksjonsloven [Defense Production Act] og tvinge protesterende arbeidere tilbake til infiserte prosesseringsanlegg i slutten av april, fortsetter å være en vektor for Covid-19-spredning og arbeideropposisjon.

Nå etter seks måneder, hvor i løpet av denne tiden minst 18 000 arbeidere ble smittet og minst 203 døde, utstedte Den føderale arbeidsmiljøetaten OSHA sine to første bøtlegginger av industrien. Etaten bøtelegger JBS, et $ 52 milliarder-multinasjonalt konsern, med totalt $ 15 615 for overtredelser ved anlegget i Greeley i Colorado, og foretaket Smithfield Foods med $ 13 494 for overtredelser ved deres anlegg i Sioux Falls, North Dakota. Dette beløper seg til $ 2 425 for hver av de 12 arbeiderne som mistet livet på de to anleggene, der ytterligere 1 500 ble smittet.

I California og Oregon blir immigrant-landbruksarbeidere, som gjennomførte flere streiker med krav om trygge arbeidsbetingelser, nå tvunget til å opprettholde deres arbeid midt under pandemien og med den giftige, kvelende lufta fra skogbrannene langs vestkysten.

Som forrige ukes åpenbaringer av Washington Post-reporter Bob Woodward viste, var president Trump inneforstått om de enestående farene koronaviruset representerte allerede i januar 2020, og løy bevisst for den amerikanske offentligheten, for å forhindre «panikk». Demokratene og nyhetsmediene, som også var informert, var medsammensvorne i dette tiltaket med det siktemål å forhindre et nedsalg på aksjemarkedet, og et opprør fra arbeidere for å redde deres liv.

Det var bare handlingene fra arbeiderklassen, deriblant ei bølge av spontanstreiker og protester fra Fiat Chrysler-arbeidere i Michigan, Ohio, Indiana og Windsor i Ontario, som tvang frem nedstenging av industrier og skoler i mars, og delvise nedstenginger beordret av delstatsregjeringer. Dette var en del av ei bølge av arbeiderkamper over hele verden.

Så snart redningspakka CARES Act var vedtatt med nesten enstemmig støtte fra begge de borgerlige partiene, som tildelte Wall Street og andre storselskaper mer enn $ 3 billioner, startet begge partiene straks kampanjen for å gjete arbeidere tilbake til fabrikker og andre arbeidsplasser for å produsere profittene nødvendige for å få betalt for berget av selskaps- og statsgjeld. Demokratene og Republikanerne lot i slutten av juli det føderale ledighetsbidraget på $ 600 uka utløpe, for å legge press på arbeidere for å få dem tilbake til arbeid.

Fagforeningene har tjent som partnere i denne tilbake-til-arbeid-kampanjen. Etter at arbeidere i mars la ned arbeidet hos alle bilprodusentene i Detroit, jobbet UAW sammen med ledelsen for å få organisert gjenopptakelsen av produksjonen i midten av mai. Lærerforbundene, som skjulte infeksjonsutbruddet i New York City i mars, samarbeider nå for å få gjenåpnet skoler rundt om i landet.

Det har blitt produsert en massiv katastrofe. Samtidig skaper det en kraftig grunnstemning av arbeiderklasseopposisjon. Skremt av denne gryende bevegelsen, ansporer Trump til fascistisk vold mot demonstranter. Biden og Demokratene, ikke mindre skrekkslagne av veksten av antikapitalismesentimenter, er fremfor alt opptatt av å forhindre at opposisjonen truer den grunnleggende politiske linja til styringsklassen om å få arbeiderklassen til å bære byrden av den amerikansk kapitalismens uforlignelige krise.

Som Socialist Equality Partys (US) politiske komité i forrige uke skrev i sin uttalelse, «Borgerkrig-valget»: «Kampene til forskjellige seksjoner av arbeiderklassen må organiseres og forenes gjennom etableringen av uavhengige sikkerhetskomitéer på fabrikker, arbeidsplasser og i nabolag. Lærernes kamp mot tilbake-til-skole-kampanjen må bli forbundet med studentenes kamp mot gjenåpningen av universiteter, arbeidernes kamp mot de forferdelige betingelsene i fabrikkanleggene, de arbeidslediges kamp mot sosial ruinering, og ungdommens kamp mot politivold.»

«Hva det angår, i hver-og-én av kampene, er spørsmålet om politisk makt: Hvilken klasse styrer, og for hvems interesser. Den eneste løsningen på krisen er en som er rettet mot kapitalistsystemet. Det fordres en massiv omdirigering av sosiale ressurser vekk fra redningen av de rike og finansieringen av militarisme og krig. Oligarkenes rikdommer må beslaglegges, og gigantselskapene og bankene må omdannes til offentlige redskaper og virkemidler [‘utilities’] for å skape betingelser og forutsetninger for et globalt koordinert program for å redde liv.»

Hovedoppgaven fremover er å bygge Socialist Equality Party som det revolusjonære lederskapet i denne kampen. Vi oppfordrer arbeidere og ungdommer om å kontakte oss og delta i kampen.

Forfatteren anbefaler også:

University of Michigan grad students set to extend strike as opposition grows to the US back-to-school drive

[12. september 2020]

University of Michigan strikers speak out: “We need to resist going back to normal. Normal no longer exists”

[12. september 2020]

University of Michigan graduate students take a stand for life against profit

[12. september 2020]

Jerry White