Londons buss-sjåfører etablerer grunnplan-sikkerhetskomité for å slåss mot fornyet fare fra Covid-19

Av Londons Buss-sjåførers Grunnplan-Sikkerhetskomité
17 September 2020

Følgende resolusjon om å opprette London Bus Drivers Rank-and-File Safety Committee ble vedtatt på et møte av buss-sjåfører søndag den 13. september. Komitéens lansering etterfølger 33 London-bussarbeideres tragiske dødsfall av Covid-19, og med nyheter om nye infeksjoner ved Cricklewood-garasjen, som blir skjult av busselskapene, Transport for London [TfL] og fagforeningen Unite.

Brødre og søstre,

Vi har dannet London Bus Drivers Rank-and-File Safety Committee for å reise en kamp for å beskytte våre liv mot spredningen av Covid-19.

Begivenheter ved Cricklewood-garasjen den siste uka viser at dette ikke kan overlates til buss-selskapene, Transport for London (TfL) eller fagforeningen Unite.

Nok en gang har vi blitt holdt i mørket om et bekreftet tilfelle av Covid-19 som har rammet en av våre kolleger, og om risikoen for overføring som det medfører.

Ingen orienteringer har vært organisert og ingen massetesting har vært arrangert. Hverken [buss-selskapet] Metroline eller [fagforeningen] Unite utstedt noen uttalelse for å varsle garasjen med mer enn 500 sjåfører. I stedet har selskapet fått en blanco sjekk for å avgjøre hvilke sjåfører som skulle bli varslet om Covid-19-infeksjoner og når, for å unngå «forpurring» og for å sikre «operasjonell effektivitet».

Minst én sjåfør som mottok et «kontaktsporingsbrev» den 3. september ble presset til å jobbe, til tross for at han var syk. Da han sto på sitt og sa han hadde til hensikt å melde fravær, ble han truet med tap av lønn, bedt om å bestille sin egen test og etterlatt sittende i utkjøringsområdet i nesten tre timer, til tross for risikoen for at andre ble eksponert. Disse kriminelt uaktsomme handlingene ble støttet av Unite-verneombudet. Sjåføren testet til slutt negativt, men selskapets tilsidesetting av sikkerhet demonstrerer hvordan vi alle blir utsatt for fare.

Vi har allerede mistet vår respekterte kollega og venn Ishrat Ali, som har barn og kone fortsatt i sorg. Ali er en av 33 bussarbeidere som døde av Covid-19 i perioden fra mars til mai. Dette må ikke få skje igjen!

Det er nødvendig med uavhengig handling fordi fagforeningene arbeider på vegne av selskapene og regjeringen, for å undertrykke opposisjon nedenfra. Under den første bølga av pandemien, mens Covid-19 drepte sjåfører, tilsluttet Unite seg TfL og buss-selskapene for å insistere på at PPE [personlig verneutstyr; Personal Protective Equipment] var «ikke anbefalt», og de bønnfalt om «bransjeharmoni». Medlemmer som kritiserte Unites handlinger ble suspendert fra fagforeningen.

Som våre brødre og søstre i NHS [det nasjonale helsevesenet; National Health Service], ved jernbanene og London Underground, i supermarkeder og matforedlingsforetak, i lager- og logistikkvirksomhet, har vi jobbet på «frontlinja» under denne pandemien. Men til tross for de falske hyllester til nøkkelarbeidere fra politikere og media, er vi ikke «alle sammen om dette». Våre liv blir mer ansett som forbruksvarer enn dieselen i bussene. Våre kropper er utmattet av å jobbe lange og farlige rygg-til-rygg-skift som etterlater oss sårbare for infeksjoner og død. Sjåfører som tidligere var skjermet på grunn av helsemessige betingelser, blir nå tvunget til å jobbe igjen, selv om infeksjonsraten i England fordobles hver uke.

Vår kampen går langt forbi bussgarasjen. Metrolines og TfLs handlinger er del av Johnson-regjeringens gjenopptakelse av arbeidet og den utrygge gjenåpningen av skoler, som tvinger millioner inn på overfylte transportsystemer. Hvor mange av dem som i dag overfyller busser, tog og undergrunnen, vil i ukene og månedene fremover havne på sykehusventilatorer, eller i overfylte likhus?

Vi sier: Våre liv og vår sikkerhet er ikke-til-forhandling! Vår lojalitet er ikke til milliardæraksjonærene som eier de store transportselskapene, men til våre medarbeidere, deres familier og det reisende publikum, som får deres liv truet på grunn av selskapers uaktsomhet. Ingenting vil endres med mindre vi bestemmer oss for å endre det, og for at det skal skje, må vi opptre som én!

Londons buss-sjåførers Grunnplan-Sikkerhetskomité beslutter å slåss for følgende umiddelbare krav:

Situasjonen vi konfronterer blir replisert på arbeidsplasser over hele landet, i fabrikker, på kontorer og skoler. En gjenoppblomstring av pandemien er på gang, forberedt for av den morderiske politiske orienteringen til Johnson-regjeringen, som er oppsummert i det brutale begrepet «flokkimmunitet».

Vi er ikke storfe, og vi vil ikke bli ofret for å beskytte profittene til selskaper og banker som har gjort seg et finansielt varp [‘a killing’] under pandemien. Mot Johnson-regjeringen, og dens støttespillere i Labour Party og [fellesorganisasjonen] Trades Union Congress (TUC), gjør vi vår appell til arbeiderklassen.

Vi oppfordrer andre buss- og transportarbeidere ved garasjer i London og videre utover, om å stå sammen med oss i denne kampen. Hjelp til med å etablere et nettverk av grunnplan-komitéer for å føre denne kampen videre.

Fremlegget vedtatt, 13. september 2020