Det hvite hus forbyr TikTok og WeChat: En vesentlig intensivering av internettsensur

21 September 2020

Trump-administrasjonen kunngjorde på fredag, i en vesentlig opptrapping av antiKina-kampanjen i forkant av valget, at den ville følge opp på sine eksekutive forordninger fra den 6. august og fra søndag forby sosialmedie-appene TikTok og WeChat nedlastet fra amerikanske app-stores.

Tiltaket er et frontalangrep på ytringsfriheten og et forsøk på å konsolidere kontrollen over internett av en håndfull massive storselskaper i partnerskap med den amerikanske regjeringen. TikTok brukes av millioner av mennesker hver dag i deres kontakt med venner og familie, der de deler ideer og kommuniserer, og har blitt brukt til å organisere sosiale protester. WeChat er en vesentlig kommunikasjonslink mellom USA og Kina.

En offisiell uttalelse meldt av handelsminister Wilbur Ross sa at nedlastinger og nye versjoner av de to mobil-appene ville være forbudt fra Apple- og Android-app-stores fra den 20. september.

Angående WeChat forbyr handelsdepartementets uttalelse alle elektroniske betalinger og pengeoverføringer så vel som tilgjengeliggjøring, overføring av internettrafikk eller «bruk av mobilapplikasjonens konstituerende kode» i USA. Ross sa at WeChat «for alle praktiske formål ... vil bli stengt ned i USA, men bare i USA, fra midnatt til mandag».

TikTok står overfor et lignende amerikansk forbud fra den 12. november, med mindre Trump-administrasjonen godkjenner forslaget fra den amerikanske programvaregiganten Oracle Corporation om å bli en «pålitelig teknologipartner» med ByteDance, det kinesiske selskapet som for tiden eier sosialmedie-videotjenesten.

Overføringen av TikTok til amerikansk eierskap ville være innrettet på å skape forutsetninger for at tjenesten kan bli underlagt samme type regjeringsstøttet sensur som allerede er implementert av Google, Facebook, Twitter og andre USA-baserte sosialmedieselskaper.

TikTok er den tiende mest populære sosialmedieplattformen i verden, med 500 millioner brukere, der 100 millioner av dem er i USA.

WeChat er den femte største sosialmedieplattformen i verden, med 1,06 milliarder brukere, der 3,3 millioner av dem er i USA. WeChat en multifunksjonell chat-, sosialmedie- og mobilbetalingsapp, beskrevet som Kinas «app for alt», eid av Tencent Holdings.

Konsekvensenen av denne nedstengningen ble forklart av interessgruppa WeChat Users Alliance, ei non-profit-gruppe grunnlagt av fem kinesisk-amerikanske advokater etter at Trumps utøvende forordning ble kunngjort: «WeChat er en meldings-app vanligst i bruk av flere millioner kinesisk-amerikanere i USA. Mange andre som ikke er kinesisk-amerikanere bruker den også til å kommunisere med deres venner, kunder eller forretningspartnere som har kinesisk som morsmål. Det fullstendige forbudet mot WeChat vil i stor grad påvirke liv og arbeid for millioner av personer i USA. De vil få det vanskelig å kommunisere med familie, slektninger og venner hjemme i Kina.»

Michael Bien, en San Francisco-advokat som representerer organisasjonen, sa at WeChat er den primære måten for mange av USAs brukere å kommunisere, organisere sosialgrupper, drive næringsvirksomhet og delta i politiske aktiviteter. Bien sa: «Det er vår påstand at [forbudet] bryter med Konstitusjonen, ettersom du ikke kan sensurere en så grunnleggende del av kommunikasjon ved lov eller i praksis, spesielt når det berører en isolert gruppe som historisk sett har vært en minoritet utsatt for diskriminering i USA.»

Trump-administrasjonens handlinger mot TikTok og WeChat er et angrep på arbeiderklassens muligheter til både å få uttrykt seg politisk og kunne fritt kommunisere i det daglige liv.

Hver arbeider og ungdom i USA må avvise Trump-administrasjonens forsøk på å piske opp reaksjonære antiKina-sentimenter på grunnlag av ubegrunnede påstander om «nasjonal sikkerhet»-farer.

Det er ikke presentert et fnugg av bevismateriale som støtter den amerikanske regjeringens påstander om at TikTok eller WeChat har vært engasjert i en «ondsinnet innsamling av amerikanske statsborgeres personlige data» og er aktive deltakere i «Kinas sivile-militære fusjon» i obligatorisk «samarbeid med Det kinesiske kommunistpartiets etterretningstjenester», som påstått av Ross.

Enhver objektiv vurdering av de to appene motsier fullstendig Trump-administrasjonens angrep på TikTok og WeChat, og viser at fremveksten av de Kina-baserte sosialmedieplattformene er del av globaliseringen og integreringen av verdensøkonomien, som har akselerert de fire siste tiårene.

Sosialmedieplattformer – som Facebook, Twitter og YouTube – oppsto som en konsekvens av konvergensen av smarttelefoner og nettbrett med trådløse bredbåndstjenester internasjonalt, i det første tiåret av det tjueførste århundret. De første årene av denne globale utviklingen – Facebook ble lansert i 2004, fjerde generasjon trådløs internett-tilgang (4G) var først tilgjengelig i 2006, og den første modellen av Apple iPhone ble lansert i 2007 – var dominert av amerikanske selskaper.

Disse teknologienes opptak spredte seg over det neste tiåret raskt over hele verden. Eksempelvis hadde i 2007 bare 1 prosent av befolkningen i utviklingslandene abonnement på mobilt bredbånd. I dag nærmer dette tallet seg 85 prosent.

I løpet av denne perioden ble integreringen av USA og Kina i utviklingen og produksjonen av disse teknologiene dramatisk utvidet. Apples relasjon med de taiwanske foretakene Foxconn og Pegatron – som begge har produksjonsanlegg i Shenzhen i Kina, der hundrevis av millioner iPhones blir sammenstilt av ekstremt utbyttede kinesiske fabrikkarbeidere – er bare ett eksempel på denne prosessen.

Globaliseringen har integrert USA og Kina på mange nivåer, økonomisk, vitenskapelig, akademisk og kulturelt. Antallet kinesiske innvandrere i USA har vokst med en faktor på syv siden 1980 og nådde i 2018 2,5 millioner personer. Trump-administrasjonens bestrebelser for å få demonisert Kina ved å angripe de utrolig populære sosialmedie-appene uttrykker nivået av hensynsløs desperasjon innen administrasjonen.

Samtidig med en voksende sosial og politisk opposisjon innen USA, akselerert av katastrofen utløst av koronaviruspandemien, søker styringsklassen å få avledet spenninger utover ved å provosere frem en internasjonal konflikt med Kina.

Det sentrale målet for de økonomiske angrepene på Kina er like mye arbeiderklassen hjemme som den eksterne «fienden». Som demonstrert av forbudet mot TikTok og WeChat har USA-Kina-konflikten allerede blitt anledningen for store inngrep mot ytringsfriheten, og opptrappingen av konflikten ville skape et påskudd for ytterligere angrep på demokratiske rettigheter.

Ingen må ha illusjoner om at Demokratene motsetter seg Trumps antiKina-aggresjon. De har fullt ut omfavnet rammeverket stavet ut av Det hvite hus, og har hevdet at Trump er «myk» på Kina.

Som Richard Haass, president for [den utenrikspolitiske tankesmia] Council on Foreign Relations, fortalte Wall Street Journal 10. september: «Uansett hvem som vinner, vil den amerikanske politikken overfor Kina de neste fem årene bli tøffere enn de foregående fem årene. Kina har endret seg, og amerikansk tenkning om Kina har endret seg.»

Økonomi-historikeren Chris Miller skrev tirsdag i forrige uke en kronikkartikkel i New York Times med tittelen «Amerika kommer til å halshugge Huawei», hvor han advarer for at USAs globale ledelse innen teknologi avtar. «Den digitale halshuggingen av Huawei er en sjokkerende fremvisning av amerikansk makt. På den amerikanske presidentens innfall kunne ethvert annet kinesisk teknologiselskap lide en tilsvarende skjebne. Tenk om en utenlandsk makt kunne gjøre det samme med Google eller Amazon.»

Angrepene på Huawei, TikTok og WeChat er alle demonstrasjoner av amerikansk imperialismes kriminalitet, men til syvende og sist også et uttrykk for svakhet og nedgang for verdenshegemonen, som oppsto etter den andre verdenskrig. USA bruker sin geopolitiske tyngde og innflytelse for å få ødelagt amerikanske selskapers konkurrenter.

Bare den internasjonale arbeiderklassen har evnen til å få stoppet nedstigningen til de nasjonalistiske antagonismene som fører fra økonomiske kriger til militær konflikt, og en ny og den tredje verdenskrig. Den objektive enheten av arbeiderklassen på tvers av landegrensene er grunnlaget for kampen for sosialisme som må tas opp i USA, Kina og alle land over hele kloden.

Kevin Reed