Under visepresidentdebatten

Harris nekter å opponere mot Trumps planlagte kupp av 2020-valget

Av Patrick Martin
9 October 2020

Bare ett spørsmål var av betydning under visepresidentdebatten avholdt onsdag kveld i Utah, mellom senator Kamala Harris og visepresident Mike Pence, og det var det siste som ble presentert av debattmoderator Susan Page fra USA Today.

Hun spurte Harris om resultatet av valget: «President Trump har flere ganger nektet å forplikte seg til en fredelig maktoverføring etter valget. Dersom din valgseddel skulle vinne, og president Trump nekter å godta en fredelig overføring av makten, hvilke skritt ville du og visepresident Biden ta? Hva ville da skje? Du har to minutter.»

Demokratenes visepresidentkandidat senator Kamala Harris, Demokrat for California, responderer til visepresident Mike Pence under visepresidentdebatten onsdag 7. oktober 2020. [Foto: AP Photo/Julio Cortez]

Dette er spørsmålet over alle spørsmål. Det er faktisk det eneste seriøse anliggendet som gjenstår i et valg der avstemmingen allerede har begynt og skal avsluttes den 3. november, bare 27 dager unna. Trump har gjentatte ganger truet med ikke å akte resultatene av avstemmingen, og jo lenger han faller bak i meningsmålingene, desto mer stridige har hans trusler vært.

Moderatoren spurte senator Harris, og i forlengelse hele Det demokratiske partiet, hva ville hun og Biden være beredt til å gjøre i tilfelle president Trump trosser Konstitusjonen og søker å forbli i embetet etter et valgnederlag – i realiteten, da ved å sette seg opp som en diktator, i strid med det amerikanske folkets vilje.

Harris’ respons var at Demokratene ikke ville gjøre noen ting. De vil ikke gjøre noe for å forsvare Konstitusjonen, eller det amerikanske folkets demokratiske rettigheter.

Innledningsvis, da Page kunngjorde at tema for det siste spørsmålet var selve valget, prøvde Harris seg med en filibustertaktikk, for å prate det vekk, og hun insisterte på ekstra tid til å bekjenne sin motstand mot politivold, til tross for hennes historikk som lov-og-orden-statsadvokat i California.

Da hun til slutt ble tvunget til å besvare spørsmålet om valget, la hun ut på en beskrivelse av «koalisjonen» bak Demokratenes valgkampanje, og listet opp det store antallet Republikanere, derav «syv medlemmer av president George W. Bush sitt kabinett» og «mer enn 500 generaler», som støtter Biden-Harris-valgseddelen.

Deretter appellerte hun: «Dette er hva jeg vil si til alle. Stem. Vær så snill, stem.»

Men spørsmålet er hva, gitt Trumps kunngjorte intensjon om ikke å respektere resultatene av avstemmingen, som sannsynligvis vil vise et klart nederlag, vil bli gjort for å håndheve avstemmingsresultatet? På dette var Harris taus.

Hun fortsatte: «Vi vil ikke la noen undergrave vårt demokrati, som er hva Donald Trump har gjort, som han gjorde det på debattscenen i forrige uke, da han igjen, foran 70 millioner mennesker, åpent forsøkte å undertrykke avstemmingen,» før hun nesten sytende avsluttet: «Vær så snill, stem.»

Tydeligere kunne det ikke sies. Spurt hva Demokratene ville gjøre dersom Trump nekter å akseptere valgresultatet refererte Harris til støtten for Biden fra Republikanere og generaler. Så avgjørelsen om det skal bli Trump eller Biden som inntar Det hvite hus vil ikke bli truffet av det amerikanske folket på valgdagen, den vil bli tatt av høyreorienterte politikere og militæret.

Hva ville en genuint demokratisk respons på dette spørsmålet ha vært? Den er ikke vanskelig å formulere. Senatoren kunne ganske enkelt ha forklart betydningen av Pages spørsmål: «Så du spør, hva ville vi gjøre dersom Trump iscenesetter et opprør og trosser USAs Konstitusjon? Dette har bare skjedd én gang tidligere i amerikansk historie, i 1860, da 11 sørlige delstater nektet å akseptere valget av Abraham Lincoln. Vårt svar ville være Lincolns svar: Vi vil utvetydig forsvare Konstitusjonen; vi vil ikke forhandle med ham; og vi vil bruke alle nødvendige midler for å undertrykke et opprør som tar sikte på å omvelte folkets valg.»

Det sa ikke Harris, fordi Det demokratiske partiet er ute av stand til å innta et slikt standpunkt. Partiet vil ikke forsvare demokrati og Konstitusjonen mot Trump, fordi det er et parti av Wall Street og militær-etterretningsapparatet. Deres verste frykt er ikke et Trump-diktatur, men at en ukontrollerbar politisk krise i Amerika kan utløse en sosial eksplosjon og åpne veien for arbeiderklassens revolusjonære kamper, som kunne true kapitalistsystemet.

Parameterne for Harris’ respons ble allerede fastlagt av tidligere visepresident Biden i talen han holdt på tirsdag, i Gettysburg i Pennsylvania. Biden kunne ha valgt åstedet for den blodigste unionsseieren i Borgerkrigen til å advare Trump og hans fascistmedsammensvorne om at det amerikanske folkets demokratiske rettigheter ble betalt med blod, og ikke så lett ville oppgis. Han gjorde ingenting av det slaget.

I stedet valgte han borgerkrigsslagmarken for å appellere til «å gjenopplive ånden av upartiskhet i dette landet, ånden av å være i stand til å samarbeide med hverandre».

Faktisk erklærte Biden, som et ekko av ordene fra Lincolns Gettysburg-tale: «Det kan ikke være slik at vi, her og nå i 2020, skal tillate regjeringen av folket, ved folket og for folket å gå til grunne på denne jorden.» Men for Det demokratiske partiet er dette ikke et opprop om å ta til våpen, men et fortvilelsens jammer.

For bare tre måneder siden sa Biden at hans «største frykt» var at Trump ikke ville akseptere valgresultatet. Nå som Trump gjentatte ganger har avvist en «fredelig overføring av makten», har Bidens frykt blitt redusert til klynking.

Under 2000-valget kapitulerte Demokratene til et høyreorientert politisk kupp som anvendte Høyesterett for å gi det et «legal» slør. I 2020 forbereder de seg på å gjøre det samme, bare i mye større skala. De erklærer at de ikke vil bekjempe Trumps truede kupp, og den meldingen hører Trump høyt og tydelig.

Resten av visepresidentdebatten var helt uten politisk betydning. De to kandidatene løy i det uendelige, krysset klinger over små saksanliggender og poserte som det vanlige folkets venner, selv om de representerer rivaliserende fraksjoner av samme klassen av millionærer og milliardærer.

Harris sa, helt korrekt, at Trump mislyktes i å varsle det amerikanske folket om faren for Covid-19-pandemien, da han i januar fikk vite om den. Men Demokratene vil ikke varsle befolkningen om faren for presidentens coup d’état, og de er nå fullstendig klar over den, i oktober. De vil heller ikke treffe noen tiltak for å forhindre det.

Forsvaret av demokratiske rettigheter kan ikke gå frem gjennom Det demokratiske partiet, eller gjennom noen av den kapitalistiske styringselitens institusjoner. Det krever en uavhengig bevegelse nedenfra, fra arbeiderklassen, basert på et sosialistisk og revolusjonært program.