Koronavirusinfeksjoner i Tyskland setter ny rekord

Av Markus Salzmann
10 November 2020

Ifølge Robert Koch Institute (RKI) nådde antallet rapporterte nye koronavirusinfeksjoner i Tyskland på lørdag et rekordnivå med 23 399 tilfeller. Den forrige rekorden fra dagen før, ble igjen overgått med rundt 2 000 tilfeller. Antallet dødsfall steg med 130 og ligger nå på tilsammen 11 226.

Situasjonen på sykehusene, og spesielt på intensivavdelingene, blir mer dramatisk dag for dag. Per lørdag fikk 2 839 pasienter intensiv medisinsk behandling. Nøyaktig én måned tidligere var tallet 470. Ifølge registeret fra Den tyske tverrfaglige foreningen for intensivomsorg (DIVI) steg i samme periode antallet pasienter som trengte ventileringsbehandling fra 233 til 1 534.

Folk blir beordret til å bruke obligatoriske munnbind på grunn av koronaviruspandemien, her fra ei handlegate i Köln, Tyskland, den 22. oktober 2020 [Foto: AP Photo/Martin Meissner]

Legene antar at kapasiteten for intensivsengeposter vil være fullt utnyttet senest i begynnelsen av neste måned. En konkret prognose er vanskelig å fastslå da mange sengeposter rapporteres tilgjengelige, mens det faktisk er mangel på tilgjengelig personell for å anvende dem. I gjennomsnitt trengs det fem sykepleiere per intensivsengepost.

Den tyske stiftelsen for pasientbeskyttelse har uttrykt tvil om at sykehusene rapporterer riktig antall tilgjengelige sengeposter. Det er frykt for at sykehus rapporterer et betydelig antall senger som det ikke foreligger tilgjengelige sykepleiere for, rapporterte Tagesschau.

Hittil har totalt 642 488 infeksjoner blitt registrert i Tyskland. Ved slutten av september hadde kansler Angela Merkel (Den kristelig-sosiale union; CDU) advart for at det kunne bli 19 200 nye infeksjoner per dag innen jul. Dette tallet ble allerede overskredet i oktober. Nyligst måtte Merkel advare mot en kollaps av tilgjengelige intensivsengeposter i Tyskland, gitt de siste infeksjonstallene.

Laboratorier blir nå i økende grad overbelastet av test-evalueringer. RKI hadde rapportert om en opphopning av anslagsvis 99 000 tester på 69 laboratorier innen den 1. november; to uker tidligere var tallet rundt 21 000 på 52 laboratorier. Ifølge RKI rapporterer nå et økende antall laboratorier at de har nådd deres kapasitetsgrenser de siste ukene.

Denne utviklingen var forutsigbar og kunne vært unngått. Alle vitenskapelige prognoser og erfaringene fra andre land pekte på det som ville komme. Den føderale regjeringen og delstatenes myndigheter fattet imidlertid en bevisst beslutning om ikke å gjennomføre effektive tiltak. De innførte ikke en nødvendig nedstengning, men bare svært inkonsekvente og utilstrekkelige kontaktrestriksjoner. Skoler og barnehager holdes åpne for at produksjonen kan opprettholdes i fabrikkene.

I praksis utgjør dette den umenneskelige politikken for «flokkimmunitet», som gir viruset frie tøyler i håp om at befolkningen til slutt skal bli immun. I Sverige, der flokkimmunitet var offisiell regjeringspolitikk, førte det til en dødelighet ni ganger høyere enn i nabolandet Finland. Likevel har denne politikken blitt adoptert av Tysklands storkoalisjon av kristelig-demokrater (CDU) og sosialdemokrater (SPD), og alle europeiske regjeringer.

Infeksjonstallene viser hvor ineffektive de nåværende milde begrensningene er. Til tross for nedstengningen i Tyskland er enda ingen klar reversering av trenden i sikte, slik RKI også bemerket i deres rapport sist torsdag. En ytterligere økning i lokalsamfunnsoverføringer er observert; spredningen av sykdommen er diffus, og infeksjonskjedene kan ikke spores.

Situasjonen er spesielt anspent i hovedstaden. For første gang registrerer Berlin mer enn 15 000 aktive koronavirustilfeller. Det var 697 nye infeksjoner bare på lørdag, med ytterligere to dødsfall. Dilek Kalayci (SPD), helsesenator (minister i Berlins Senat; dvs. byregjeringen), som er ansvarlig for Berlins katastrofale pandemipolitikk, er for tiden i karantene.

For å avlede oppmerksomheten fra hans politikk ba Michael Müller (SPD), Berlins borgermester og leder for byregjeringen, om en «måned med personlig ansvar». Hans siktemål er å kunne beskylde befolkningen for det økende antallet infeksjoner, og han fikk støtte fra De Grønne for tiltaket.

Venstrepartiet [Die Linke] angriper til-og-med de utilstrekkelige tiltakene gjennomført av Senatet, og uttaler seg mot at det settes noen som helst restriksjoner på big business’ muligheter til å sikre strømmen av profitter. I forrige måned opponerte Katina Schubert, Venstrepartiets styreleder i Berlin, åpent mot å pålegge ytterligere restriksjoner på kontakter. «Berlin må se på hva som er viktig for Berlin, akkurat som for eksempel Thüringen tar det på seg å gjøre. Vi trenger ikke å akseptere alt sammen,» sa Schubert til media.

Schubert gjorde dermed klart at posisjonene til Thüringens delstatspremier Bodo Ramelow er utbredt innen Venstrepartiet. Ramelow berømmet offentlig den «svenske modellen» og tar til orde for flokkimmunitet, dvs. den morderiske infiseringen av befolkningen med koronavirus.

I praksis går Berlins senatskoalisjon sammensatt av SPD-Venstrepartiet-De Gønne, inn for denne smittepolitikken, akkurat som storkoalisjonen gjør det på det føderale nivå. Senatsadministrasjonen for utdanning publiserte på fredag nye tall over antallet infeksjoner i Berlin-skolene. Siden forrige uke er antallet tilfeller nesten doblet, som Berliner Zeitung rapporterte. Antallet steg fra 408 til 744 skoleelever og fra 157 til 221 skoleansatte. Fremfor alt har antallet lukkede læringsgrupper nådd en absolutt topp med 326, rapporterer avisa. I slutten av oktober var det 22 grupper. På yrkesfagskoler testet 207 elever og 15 lærere positive.

Bydistriktene Neukölln og Tempelhof-Schöneberg har begge registrert 105 elever som har vist seg å være smittet. Covid-19-infeksjonene er tilsvarende høye i bydelene Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg og Reinickendorf. Stadig flere elever, foreldre og lærere oppfordrer til at regulær drift av skoler og utdanningsinstitusjoner stoppes, da det ikke lenger er noen beskyttelse mot infeksjon.

Dermed konfronterer de alle partiene i Senatet og også fagforeningene, som med deres vanlige ignoranse og skruppelløshet ønsker å få pålagt vanlig undervisning. Først nå, etter at infeksjonstallene har blåst til værs, krever GEWs utdanningsfagforbund stille at noen skoletimer skal holdes på nettet.

Selv dette forslaget går for langt for SPD, De Grønne og Venstrepartiet. En talsperson for utdanningsadministrasjonen erklærte at den nåværende situasjonen på skolene på ingen måte var slik at personlig oppmøte på skolene burde suspenderes. Skoler var ikke hotspots, sa han.

Det er ikke bare den åpenbare statistikken fra Berlin som viser at denne påstanden er feil, da studier viser klart og tydelig at barn og unge er «nøkkelaktører» i spredningen av viruset, og er «veldig effektive formidlere». Det å stanse regulær tilstedeværende undervisning på skolene og stenge barnehager vil være en effektiv måte å forhindre spredningen av viruset.

Som i hele Tyskland er Berlins helsemyndigheter fullstendig overveldet av situasjonen. Ifølge folkehelseansvarlig Patrick Larscheid fra helseavdelingen for bydelen Berlin-Reinickendorf forblir mange koronavirusinfeksjoner i siste instans uoppdaget. «Vi ser allerede ganske mye av isfjellet: Men jeg anslår at omtrent fire-femtedeler vil forbli under overflaten. Det betyr: For hvert tilfelle vi ser, oppdager vi ikke de fire andre tilfellene.»

Helsesenator Kalayci sa på fredag at på grunn av situasjonen var ikke helsemyndighetene lenger i stand til raskt å fokusere så mye krefter på hvert enkelt tilfelle. Etter at etablissementspartiene i Berlin, og fremfor alt SPD og Venstrepartiet, de siste tiårene har håndhevet strenge nedskjæringer, har folkehelseinstansene brutt sammen og de klarer nå ikke å takle situasjonen.

Derfor insisterer Kalayci, etter en nettkonferanse med embetsrepresentanter for bydistriktenes helseavdelinger, på at de smittede og deres kontakter tar mer «personlig ansvar». Samtidig sa hun at mulige infiserte kontakter som ikke tilhørte noen risikogruppe ikke umiddelbart ville bli fulgt opp. Der vil det «ta litt tid», sa hun, og visste meget vel at dette i sin tur kan føre til mange flere infeksjoner og dødsfall.