Nesten 1 000 daglige Covid-19-dødsfall i Tyskland: Det kriminelle resultatet av å holde næringsvirksomheter og skoler åpne

17 December 2020

Kampanjen for å gjenåpne næringsvirksomheter og skoler i Tyskland midt under en voldsom pandemi har ført til en massiv gjenoppblomstring av Covid-19 i landet, med rekordtallet 952 Covid-19-dødsfall på onsdag. Til tross for disse forferdelige tallene fortsetter alle partier i Forbundsdagen (Bundestag) å sette profitt foran liv og helse. Den såkalte «harde nedstengingen» som trådte i kraft i går beskytter i all hovedsak økonomien og går ikke på langt nær langt nok til å redde titusenvis av liv.

Med de nylige rekordtallene er totalt 23 427 personer nå bekreftet å ha dødd av Covid-19 i Tyskland. Dersom tallene forblir på nåværende nivå kan Tyskland komme til å se 40 000 dødsfall

før året er omme. Det er mer sannsynlig at tallet vil bli langt høyere, da landets sykehus allerede er på randen av sammenbrudd.

I Zittau i Sachsen forklarte en sykehusdirektør at hans anlegg de siste dagene allerede har blitt tvunget til å bestemme hvem som skal kobles til ventilatorer og hvem som skal nektes nødvendig behandling. Pleiehjem blir til dødsavdelinger der disse profittorienterte og underfinansierte institusjonene ikke engang ivaretar rudimentære beskyttelsestiltak.

Så godt som folketomt i ei handlegate i Köln, Tyskland onsdag den 16. desember 2020, under et oppsving av nye tilfeller av koronavirus. [Foto: AP Photo/Martin Meissner]

Tyskland har lenge vært fremmet som en modell for hvordan man skal håndtere pandemien. Nå har det daglige antallet dødsfall per capita i Tyskland steget betydelig mer enn i USA, episenteret for pandemien, der president Trump som ingen annen legemliggjør styringsklassens hensynsløshet og antivitenskapelige ignoranse.

Tysklands politikk, til tross for all den bekymrede retorikken, skiller seg lite fra den som føres fra Det hvite hus, hverken i sine kriminelle metoder eller de fatale konsekvensene. Den føderale regjeringen og delstatsmyndighetene av alle avskygninger godtar titusenvis av dødsfall for å beskytte de vesentlige bankenes og storselskapenes profitter.

De siste månedene nektet de å stenge ned noe som helst av næringsvirksomhet. De holdt skolene åpne og nektet til-og-med å begrense klasseromsundervisningen på skolene, til tross for raskt økende antall infeksjoner. Arbeidere måtte være tilgjengelige for selskapene uten restriksjoner, til tross for pandemien. Følgelig, med støtte fra fagforeningene og alle de borgerlige partiene, ble smittetallene presset i været, og produserte den forferdelige situasjonen som nå krever tusenvis av liv.

Først da harmen vokste på arbeidsplasser og det ble organisert streiker og protester på dusinvis av skoler, følte regjeringen seg tvunget til å handle, om enn stort sett symbolsk. I forrige uke viste den offentlige rikskringkasteren ZDFs Politbarometer-målinger at 73 prosent av befolkningen favoriserte nedstenging av skoler og barnehager, og en vidtrekkende nedstenging av økonomien, for å få begrenset og kontrollert pandemien, som 84 prosent av respondentene anså som det viktigste politiske problemet de står overfor.

Den «harde nedstengingen», som så ble bestemt på søndag og satt i kraft på onsdag, begynner imidlertid ikke engang å yte rettferdighet til befolkningens krav og pandemienes nødvendigheter.

Som før, regjeringen stenger ikke ned et eneste foretak, bortsett fra i detaljhandelen. For at arbeidere skal kunne jobbe i næringslivet, som holdes åpent, blir heller ikke skoler over hele Tyskland stengt; bare obligatorisk fremmøte er suspendert. I Berlin ønsker utdanningsminister Scheeres til-og-med å tilby barnepass på skolene i juleferien. I Østerrike førte en tilsvarende tilnærming til et oppmøte i grunnskolene på opptil 50 prosent.

Barnehager holdes åpne og i vanlig drift mange steder. Dette skyldes at foreldre som jobber i ikke-essensielle jobber, i motsetning til under nedstengingen i vår, også kan anvende «krise-barnepass». Ikke bare er mange arbeidere selv tvunget til å jobbe under farlige omstendigheter, men de må også utsette deres barn for en høy infeksjonsrisiko i usikre fasiliteter.

Med denne politiske retningslinja setter styringsklassen i Tyskland nok en gang finansoligarkiets profittinteresser over sosiale behov. Mens dødstallet stiger tjener en liten elite fantastiske formuer. Den tyske DAX-aksjemarkedsindeksen har steget mer enn 60 prosent siden lavpunktet den 18. mars, og nådde i går onsdag 13 546 poengpunkter. I tillegg gikk en stor del av de økonomiske stimulanspakkene, som beløp seg til hundrevis av milliarder euro, til de vesentlige bankene og storselskapene. På den annen side viser nye tall at 40 prosent av befolkningen har lidd inntektstap, med arbeidere som tjener mindre enn € 1 500 i måneden spesielt hardt rammet.

Pandemiens kostnader skal overføres til arbeiderklassen. Kansler Angela Merkel utelukket i Forbundsdagen på onsdag kategorisk en formuebeskatning, og gjorde det klart at de superrike ikke vil bli bedt om å bidra med ei krone for å bekjempe pandemien. Forbundsdagen hadde allerede i forrige uke besluttet massive budsjettkutt i 2021 for sektorene helse og utdanning, mens militærutgiftene vil bli ytterligere økt.

Den samme hensynsløse politikken som har ført til forferdelige dødstall i Tyskland, blir ført av styringsklassen over hele Europa.

I Storbritannia har skoler og universiteter vært åpne kontinuerlig og uten begrensninger siden september. Som resultat økte tallene for infeksjoner og dødsfall igjen etter delvise nedstengninger i november, og er nå på daglige gjennomsnitt med henholdsvis 20 000 og 500. Siden den 12. november har sju-dagers gjennomsnittet av daglige Corona-dødsfall aldri falt under 400. Totalt er mer enn 65 000 allerede døde av Covid-19 i Storbritannia.

I Frankrike avsluttet Macron-regjeringen på tirsdag den delvise nedstengingen som ble introdusert i slutten av oktober, selv om antallet daglige nye tilfeller fortsatt er langt over det offisielle målet som var satt til 5 000. I går ble det registrert mer enn 17 000 nye infeksjoner og 412 dødsfall i Frankrike. Likevel forblir næringsvirksomheter og skoler åpne. Macron har rådet folk til å ta barn ut av skolen to dager for å overholde karantene før de besøker familien. Få arbeidere kan imidlertid etterfølge dette, da de fremdeles blir tvunget til usikre arbeidsplasser.

I Italia, som ble spesielt hardt rammet av pandemien, er dødeligheten i 2020 den høyeste siden 1944, det nest-siste-året av andre verdenskrig, som så over 700 000 dødsfall.

Kapitalismens konkurs fører overalt til barbari og massedød. Pandemien forverrer krisen i et sosialt system som bare kan overleve gjennom stadige kontantoverføringer til finansmarkedene og intensivert utbytting i fabrikkene.

Motstand mot denne dødspolitikken vokser over hele Europa. I Tyskland protesterer skoleelevene for nedstenging av skolene. I Italia streiket 3 millioner arbeidere i offentlig sektor den 9. desember mot utrygge og dårlige arbeidsforhold. I Spania demonstrerte den 29. november tusenvis av leger og sykepleiere mot planlagte kutt i helsesektoren; to uker senere streiket lærere og støttepersonell i Portugal. I Hellas la hundretusener av ansatte i offentlig sektor ned arbeidet den 26. november. I tillegg er det masseprotester mot den franske politiloven.

Det er avgjørende å få forent disse kampene, og få ført dem under et sosialistisk perspektiv og utviklet dem til en kamp mot det råtne kapitalistsystemet. Dette betyr et bevisst brudd med de sosialdemokratiske partiene og med fagforeningene, gjennom etableringen av uavhengige grunnplankomitéer og byggingen av et nytt revolusjonært lederskap.

«Den kampen arbeidere står overfor mot Covid-19 er en internasjonal politisk kamp mot kapitalistsystemet og den politikken for massedød som bevisst føres av finansaristokratiet,» erklærte [engelsk tekst] de europeiske seksjonene av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) i slutten av september, konfrontert med politikken for gjenåpning, og advarte:

«Etter den for tidlige opphevingen av nedstengingen som ble pålagt i vår har europeiske regjeringers bestrebelser for å få gjenåpnt skoler, arbeidsplasser og offentlige samlingssteder banet vei for en ødeleggende gjenoppblomstring av viruset. ... Bare mobiliseringen av arbeiderklassen på tvers av hele Europa i en internasjonal generalstreik kan få stoppet tilbake-til-skolen og tilbake-til-arbeid kampanjene lansert av Den europeiske union (EU), og få pålagt nedstenginger for å oppnå sosial distansering og forhindre et forferdelig tap av liv.»

Christoph Vandreier

 

Forfatteren anbefaler også:

Treff nødtiltak for å redde liv! Steng skoler og steng ned ikke-essensiell produksjon! Full kompensasjon for arbeidere!
[16 December 2020]

Europas Covid-19-dødstall nærmer seg en halv million
[11 December 2020]

Sveriges «flokkimmunitet»-politikk forårsaker katastrofe
[14 December 2020]