Der vitenskapsrådet advarer om «ukontrollert gjenoppblomstring av epidemi»Macron-regjeringen avviser nasjonal nedstenging i Frankrike

Av Samuel Tissot
4 January 2021

Sist onsdag rapporterte franske myndigheter at 969 mennesker hadde omkommet i løpet av 24 timer, den 29. desember, som dermed brakte det offisielle dødstallet den siste uka til 2 376, og totalen siden begynnelsen av pandemien til 64 078. Over ti tusen tilfeller blir rapportert hver dag, selv om dette sannsynligvis er en betydelig undervurdering på grunn av redusert testing gjennom høytidsperioden. I løpet en periode på 48 timer fra 24. til og med 25. desember ble det registrert mer enn 40 000 nye tilfeller. Per torsdag var det i Frankrike 24 776 personer innlagt på sykehus med Covid-19.

Fransk president Emmanuel Macron [Foto: AP Photo/Francois Mori]

Mandag kveld dukket helseminister Olivier Véran opp på France 2-kveldsnyhetene, etter et møte i landets forsvarsråd samme morgen. Til tross for den katastrofale og akselererende situasjonen i Frankrike kunngjorde Véran at regjeringen «avviste ideen om generelle eller lokale nedstenginger». De eneste nye tiltakene som ble kunngjort på tirsdag var at tjue regioner overveiende beliggende øst i Frankrike, i fransk terminologi departementer, kan se portforbudet utvidet og påbegynt to timer tildliger fra og med den 2. januar, dvs. kl. 18:00. Det som er avgjørende er at disse tiltakene ikke inkluderer stengingen av skoler, og heller ikke stanser ikke-essensielt arbeid.

De østlige departementene fremstår nå som virusets nye episentre i Frankrike. I uka fra 18. til 24. desember registrerte departementene Doubs, Ardennes, Meurthe-et-Moselle og Alpes-Maritimes forekomstrater på over 300 per 100 000 innbyggere, eller over det dobbelte av landsgjennomsnittet. Den 29. desember registrerte departementet Grand-Est 68 dødsfall, og passerte Île-de-France, området rundt Paris, som regionen med det høyest antall daglige dødsfall, til tross for at den har under halvparten av hovedstadsregionens befolkning.

Et dokument som også ble offentliggjort 29. desember viste at det regjeringsoppnevnte vitenskapelige Covid-19-rådet den 23. desember advarte ledende ministre om at en «ukontrollert gjenoppflamming av epidemien er sannsynlig» i januar. Rådet foreslo tre alternativer, hvorav to inkluderte nye nedstengingstiltak, som i det ene alternativet skulle iverksettes den 28. desember, og i det andre den 2. januar. Advarselen ble ikke offentliggjort før seks dager senere.

Macron-regjeringen er desperat for å unngå forpurring av utvinningen av profitt fra franske arbeidere i det nye året, og har i stedet valgt å følge det tredje alternativet, beskrevet av rådet som en «senere respons», som justerer på mindre tiltak på lokale nivå, avhengig av raten for sykehusinnleggelser. Rådet advarte om at dette alternativet «utgjør risikoen for en for sen intervensjon, som dermed fører til mer alvorlige, lengre og mer restriktive tiltak» på et senere tidspunkt.

Selv om det ikke er uttalt i rådets rapport er den åpenbare implikasjonen at det også vil omfatte ytterligere forebyggbare dødsfall. Macron-regjeringen følger en politisk orientering som de vet vil føre til titusenvis av dødsfall, og som truer med å overvelde helsevesenet.

Det utvidede portforbudet er et halvhjertet tiltak som vil ha en begrenset effekt på omfanget av virusets spredning i de østlige departementene. I oktober rapporterte de nasjonale helsemyndighetene at over 60 prosent av Covid-19-klyngene fant sted på arbeidsplasser og skoler. Likevel avviste helseminister Véran funnene som ubetydelige. En studie publisert i vitenskapstidsskriftet Nature i november fant at «skolestenging i USA har vist seg å redusere Covid-19-forekomst og dødelighet med rundt 60 prosent.» En annen juli-studie publisert i det medisinske tidsskriftet Journal of the American Medical Association fant at «skolestenging var assosiert med en betydelig nedgang av både forekomst av Covid-19 og ... dødelighet.»

Til tross for Macrons påstander om at «fornuft og vitenskap» skulle være veiledende for koronavirusresponsen, er hans regjeringens morderiske politikk sterkt motstridig til råd fra både regjeringsoppnevnte og uavhengige forskere.

Véran anvendte sin opptreden på France 2 til å promotere godkjenningen av en vaksine i Frankrike den 27. desember. Mens vaksinen tilbyr den veldig reelle muligheten for å få kontrollert viruset på lengre sikt er dens premature promotering som en suksesshistorie en kynisk distraksjon fra regjeringens nåværende politiske linje for «flokkimmunitet», som vil føre til titusenvis av ekstra dødsfall før sommeren.

Per tirsdag kveld hadde bare 100 mennesker fått deres første valsinedose i Frankrike. Selv om målet om én million vaksinasjoner innen slutten av februar skulle oppnås vil millioner måtte vaksineres hver uke etter den perioden, for å besørge immunitet til befolkningen generelt, før året er omme. Som det var tilfelle med regjeringens bredt promoterte, men drastisk underfinansierte test- og sporingssystem, som ble implementert etter den første nedstengingen, og som bommet på identifisering av mer enn 90 prosent av infeksjonene, vil utrullingen av vaksinen være underordnet styringselitens profittinteresser.

Hundrevis av milliarder som kunne ha blitt anvendt av Macron-regjeringen til å utvide kapasitetene for testing og sporing, ansettelse av flere helsetjenestearbeidere og forbedring av sykehus- og helsevesenkapasitetene ble i stedet overlevert til storselskaper og banker.

Regjeringen har bare gjennomført begrensede tiltak for å opprettholde poseringen om en besluttsom kamp mot viruset. Den avsluttet i desember den andre, begrensede nedstengingen, selv om dens eget terskelnivå på under 5 000 daglige tilfeller som kriterium for å lempe restriksjonene aldri var nært ved å bli oppnådd. Da den andre bølga raskt akselererte i oktober og november ble arbeidere holdt i arbeid, og regjeringen brukte politiet for med vold å tvinge streikende skoleelever tilbake på skolene. Titusener har dødd unødvendig som resultat av denne politikken.

En annen bekymring er oppdagelsen i Frankrike den 26. desember av den mer smittsomme varianten av viruset, som først ble sekvensert i Storbritannia. I løpet av de to første døgn av sist uke registrerte Storbritannia mer enn 100 000 tilfeller, anslagvis fem ganger antallet rapportert i Frankrike. Den nye varianten er allerede rapportert i flere europeiske land, deriblant Spania, Italia, Tyskland, Nederland, Danmark, Finland og Sverige. I går avslørte tyske myndigheter at varianten hadde sirkulert i landet i det minste siden så tidlig som november.

Fremveksten av en ny og enda mer smittsom virusstamme øker bare den presserende hasten for innføringen av effektive tiltak for å få kontrollert viruset. Ei gruppe forskere ved London School of Hygiene and Tropical Medicine modellerte effekten av den nye varianten på spredningen av viruset i England. De konkluderte med at «kontrolltiltak av lignende stringens som den nasjonale nedstengingen som ble implementert i England i november 2020 neppe vil redusere den effektive reproduksjonsraten R til under 1, med mindre grunnskoler, ungdoms-/videregåendeskoler og universiteter også er stengt.»

Når vi nå går inn i den verste delen av den kalde årstiden sørger politikken med å holde millioner av arbeidere på jobb og skoleelever på skolen – fulgt av kapitalistregjeringer over hele Europa – at hundretusener av liv vil gå tapt i en forferdelig dødsvinter. Da vaksinen bare først nå begynner å bli rullet ut, krever det å få stoppet dette at skoler og ikke-essensiell produksjon må stenges ned. Det avgjørende spørsmålet er arbeiderklassens politiske mobilisering for å motsette seg styringselitens kriminelle politiske orienteringer, og innføringen av en vitenskapsbasert kamp mot viruset.