Nesten 30 000 amerikanere døde av Covid-19 de ti siste dagene

Av Bryan Dyne
11 January 2021

Politikken for flokkimmunitet, som USAs regjering og deres motstykker over hele verden har ført, produserer stadig mer spinnende høyder av massedød. I USA har det siden det nye året begynte vært mer enn 28 895 dødsofre.

Antallet tapte liv stiger raskt for hver dag. Det høyeste dagsgjennomsnittet av dødsfall registrert globalt før julehøytidens reduserte rapportering var 11 731. Dette tallet har nå steget til 12 680 og det fortsetter i samme retning. En lignende trend sees i USA, hvor to påfølgende dager med mer enn 4 000 rapporterte dødsfall har skutt det ukentlige gjennomsnittstallet forbi 3 000.

Giselle Dorgalli, medisinsk nødhjelpstekniker (EMT), nummer to fra høyre, ser på en monitor under utføring av brystkompresjon på en pasient som testet positivt for koronavirus

Med denne hastigheten vil mer enn en kvart million mennesker dø av Covid på tvers av kloden før slutten av januar, derav mer enn 60 000 bare i USA. Uansett hvilke forhåpninger arbeidere og ungdommer i verden måtte ha om at 2021 ville innebære litt lettelse, blir disse nå raskt lagt i grus.

Slike sentimenter har blitt ytterligere knust i lys av den nye og mer smittsomme varianten av Covid-19, som først ble oppdaget i Storbritannia. Denne virusstammen blir anslått å være anslagsvis 56 prosent mer smittsom, og har allerede spredt seg til mange deler av USA, Europa og andre deler av verden, så langt rapportert fra 47 land.

Det forventes at denne varianten vil bli den dominerende versjonen av koronaviruset overalt hvor den oppstår. Én person infisert av den allerede eksisterende varianten kan forårsake 39 nye tilfeller etter én måned der virusets spredning er ukontrollert. Én person infisert av den nye varianten kan forårsake 150 nye tilfeller, hvilket nesten firedobler den uunngåelige økningen av sykdom, sykehusinnleggelser og død.

Oppsvinget av tilfeller legger også enda større belastning på fordelingen av vaksiner. Utviklingen av flere vaksiner mot koronaviruset på mindre enn ett år er en triumf for moderne medisinsk vitenskap, og de som er ansett som sikre og effektive må administreres og tas, så bredt som mulig. Men denne prestasjonen blir seriøst undergravd av den totale mangelen på enhver annen kontroll av virusets spredning. Testing har forblitt stagnerende i USA, selv om mer enn 12 prosent av alle tester nasjonalt rapporteres som positive. Kontaktsporing har reelt sett blitt forlatt.

«Vi taper kappløpet med koronavirus – det infiserer mennesker langt raskere enn vi kan få vaksine inn i folks armer, og det overvinner vår sosiale distansering,» sa Derek Cummings, biolog og ekspert på nye patogener ved University of Florida, til Los Angeles Times. «Nå er det denne varianten som vil gjøre dette kappløpet enda vanskeligere.»

Forøvrig har distribusjonsutrullingen av vaksiner vært en regelrett katastrofe. Etter først å ha lovet 100 millioner vaksinasjoner innen utgangen av 2020 bekreftet Trump-administrasjonen til slutt bare rundt 3 millioner doser administrert innen årsskiftet. Bloomberg anslår at bare 7,73 millioner doser er administrert nasjonalt. Med dagens takt vil det ta år å få vaksinert hele befolkningen. I mellomtiden vil hundretusener dø.

Det har også blitt oppdaget nye og potensielt mer smittsomme varianter av koronaviruset i Sør-Afrika, så vel som hos pasienter som har reist fra Brasil til Japan.

Så langt har initiell forskning på disse variantene funnet at vaksinene også er effektive mot disse nye virusstammene. Forskere er imidlertid stadig mer bekymret for at dette ikke skal holde stikk. Hver eneste ny infeksjon gjør en person til en potensiell inkubator for en vaksinebestandig virusstamme. Dr. Mike Ryan fra Verdens helseorganisasjon (WHO) sa nylig at Covid-19 «ikke er den store» [‘the big one’]. Det som hang i lufta usagt er at jo flere infeksjoner som oppstår, jo mer muterer viruset, og jo mer har det potensial til å bli «the big one», dvs. til å bli en pandemi enda mer smittsom og enda mer dødelig.

Et slikt utfall reiser desto mer presserende nødvendigheten av å iverksette alle mulige tiltak for å begrense og kontrollere pandemien. De tiltak som har blitt iverksatt, som for det meste begrenser store ansamlinger av individer, har vist seg å være fullstendig utilstrekkelige. Fremfor alt må skoler, næringsvirksomheter og ikke-essensiell produksjon stenges ned, med full kompensasjon for de berørte. Arbeidere må ikke tvinges til å velge mellom å ofre deres levebrød eller egne og deres nærmestes liv. Nedstengninger og vaksinasjoner må kombineres med implementeringen av et masseprogram for testing, for å oppdage viruset og en seriøs kontaktsporing for å oppspore tilfeller.

Ressursene for å kunne gjøre dette må beslaglegges fra de slett-oppnådde gevinstene til storbankene og gigantselskapene som samlet i fjor mottok minst $ 6 billioner i redningsaksjoner. Disse finansmidlene, kombinert med et moratorium for betaling av husleier og huslån, kunne anvendes til å besørge alle i landet $ 2 000 i måneden for seks måneder, samtidig som de besørger mer enn $ 2 billioner for nødvendige forsyninger og personell for å ivareta de som er syke, og få satt en stopper for pandemien i USA, og internasjonalt.

At slike summer ble gitt til Wall Street, og ikke ble anvendt til å få stoppet pandemien sist mars, taler til både Republikanernes og Demokratenes politiske og sosiale orientering. Etter nedstengningene i mars og april, som til slutt ble fremtvunget av arbeidere som selv gikk til streikeaksjoner for å få stengt ned fabrikker, har alle bestrebelsene til Trump og hans like vært å eliminere enhver restriksjon for gjenåpningen av næringsvirksomheter og skoler.

De har vært bistått og understøttet av Demokratene, som falskt hevder at skoler og ikke-essensiell produksjon «trygt» kan være åpne under en pandemi.

Slike påstander er rett og slett absurde. USA har lidd nesten 23 000 000 bekreftede tilfeller av pandemiviruset. Selv om det skulle anses å ha vært opptil fem ganger så mange tilfeller, sammen med de andre som ikke rapporteres, ville det fortsatt indikere at 217 000 000 mennesker ikke har blitt infisert. Globalt er det rundt regnet 450 millioner personer som har vært infisert, og anslagsvis 7,4 milliarder som ikke har blitt smittet. Alle anstrengelser må gjøres for at de forblir friske.

Samtidig med tallene for massedød som har funnet sted de elleve siste dagene, kan heller ikke fascistkuppforsøket den 6. januar ignoreres. Pandemien forverret det som allerede var den massive sosial krisen som eksisterte ved slutten av 2019, og har produsert en enda større katastrofe. USA står med 9,8 millioner færre arbeidsplasser enn ved begynnelsen av pandemien, da USA opplevde den raskeste nedgangen av sysselsetting i landets historie, selv sammenlignet med Den store depresjonen. Millioner flere står overfor hjemløshet og sosial nød.

Både Trump og Demokratene er fullstendig klar over at slike svimlende nivåer av sosial ulikhet er uforenlig med sosiale og demokratiske rettigheter. Samtidig er de klar over at den eneste måten de kan opprettholde kapitaliststyret er ved å videreføre slike nivåer av ulikhet gjennom stadig mer autoritære former for styre. Presidentdiktatur, etablert under Donald Trump, er ett alternativ.

Hvorvidt Trump lykkes med å gjennomføre et statskupp eller ikke, som fortsatt er en åpen mulighet, er det resultatet av den pågående og flere-tiår-lange høyreorienterte dreiningen av offisiell amerikansk politikk. Veksten av fascistiske krefter helt på toppen av den amerikanske staten er produktet av den langvarige nedgangen for amerikansk kapitalisme i sin helhet.

Som sådan er det den sosiale ordenen og det økonomiske systemet arbeidere og ungdommen må rette seg imot. Dette har antatt embryonisk form med arbeideres streiker i USA og internasjonalt mot gjenåpninger av skoler og fabrikker, i tillegg til de mange sikkerhetskomitéene som har blitt opprettet ved hjelp av Socialist Equality Party og World Socialist Web Site.

Nå antar slike aksjoner en stadig mer presserende karakter av nødvendighet. Kampen mot pandemien er ikke først og fremst et medisinsk eller et vitenskapelig spørsmål, men derimot et politisk spørsmål. Det siste året har vist at kapitalismen ikke er i stand til å begrense og kontrollere sykdommen, og faktisk ansporer profittmotivet spredningen av det dødelige viruset, gjennom den nærmest universelle politikken for flokkimmunitet.

 

Forfatteren anbefaler også:

USA opplever mer enn 4 000 Covid-19-dødsfall på én dag
[10 January 2021]

Med stigende pandemidødstall utsetter regjeringer administrering av andre vaksinedose
[7 January 2021]

Covid-19-vaksineringen i USA fremstår som en enorm fiasko
[5 January 2021]