Massive protester i Berlin mot planer om å gjenåpne skoler

Av Markus Salzmann
12 January 2021

Lærere, foreldre og skoleelever har respondert med massive protester mot Senatet i Berlins planer om i vesentlig grad å gjenåpne byens skoler samtidig med stigende infeksjonstall. [O. anm.: Berlin er både Bundesland – tysk delstat – og egenadministrert Stadtstaat – bystat – regjert av Senatet, og den lovgivende forsamlingen kalt Representantenes hus). Men til tross for denne motstanden, og klare vitenskapelige bevis for at skoler er en viktig driver for pandemien, holder Berlins koalisjonsregjering av Sosialdemokrater (SPD), De Grønne og Venstrepartiet seg til flokkimmunitetspolitikken, i big business’ interesse.

Senatet hadde opprinnelig planlagt å ha alle avgangsklassene tilbake til tilstedeværende undervisning allerede i neste uke, og de lavere klassetrinnene ei uke senere. En fullstendig gjenopptakelse av tilstedeværende undervisning var deretter planlagt fra midten av februar. «Jeg vil til tilbake til ansikt-til-ansikt undervisning så raskt som mulig,» sa Berlins borgermester Michael Müller (SPD) til Representantenes hus (Berlins lovgivende forsamling).

Skoleeleven Moritz på vei til sin første dag på hans nye skole i Gelsenkirchen, Tyskland, onsdag 12. august 2020. [Foto: AP Photo/Martin Meissner]

Gitt den dramatiske stigningen av koronavirusinfeksjoner i hovedstaden, utløste Senatets beslutning en storm av indignasjon, som tvang delstatsregjeringen til delvis å trekke planene fredag kveld.

Christoph Podewils, en familiefar i Berlin, startet en online-underskriftskampanje med krav om «Ingen ansikt-til-ansikt undervisning i Berlin før Covid-19 er under kontroll», som innen helgen var over hadde samlet mer enn 45 000 underskrifter. Oppropet krevde at Müller og Sandra Scheeres, SPDs utdanningssenator (Berlins utdanningsminister) omgjorde deres «uansvarlige beslutning». Tidligere hadde lærere også henvendt seg til Scheeres i et åpent brev.

Flere Berlin-skoler motsatte seg også Senatets beslutning. Andreas Steiner, rektor for ungdomsskolen Steglitz Fichtenberg, uttalte i avisa Tagesspiegel: «Etter min oppfatning er den planlagte gjenåpningen av skoler uansvarlig og uaktsom. Vår arbeidsgivers handlinger utgjør i denne forbindelse en fare for samfunnets tiltak i sin helhet for å begrense pandemien, og risikerer uforholdsmessig læreres og skoleelevers helse, og forøvrig helsen til de berørte familier.»

En rektor fra Treptow-Köpenick sa til kringkasteren rbb at hun definitivt ikke ville gjenåpne sin skole på mandag. Tidligere hadde skoler i distriktet Neukölln motsatt seg avgjørelsen. Richard Gamp, talsperson for Berlins skolestyre, krevde at pålitelige tall om den nåværende forekomsten av infeksjoner måtte være tilgjengelige før skolene kunne gjenåpnes.

Berlins foreldreutvalg reagerte med harnisk: «Personlig kontakt blir redusert til én person. Men på skolene har elever fra opptil 16 husholdninger lov til å møte deres lærere i klasserommene.»

På sosiale medier protesterte tallrike innlegg mot den farlige gjenåpningen av skoler. Under emneknagger som #HoldSkolerogBarnehagerStengt, dukket det på kort tid opp hundrevis av innlegg mot Senatets politikk.

Etter Senatets delvise tilbaketrekning bemerket Ralf Treptow fra Foreningen for rektorer for videregåendeskoler: «Nok en gang, spørsmålet oppstår om hvorfor senatoren alltid må vente til hun står med ryggen mot veggen, for å imøtekomme utøvernes fundamentale fordringer.»

Individuelle representanter for De Grønne og Venstrepartiet ønsket etter protestene utsettelsen av skolegjenåpningene velkommen. Men det kan ikke skjule det faktum at de hadde fullt ut støttet den opprinnelige beslutningen om gjenåpning. Siden begynnelsen av pandemien har Senatets koalisjon vært en av forkjemperne for politikken med å holde skoler og barnehager åpne. Resultatet er alarmerende høye infeksjonsrater og overbelastede sykehus.

I mellomtiden har mer enn 105 000 personer blitt infisert av viruset i Berlin [o. anm.: med en befolkning på 3,7 millioner]; 1 560 har dødd av det. På slutten av forrige uke ble den nye virusmutasjonen for første gang oppdaget i Berlin, en variant som kan være betydelig mer smittsom enn den forrige virusstammen. Ifølge forskere er det initielle indikasjoner på at barn er enda mer mottakelige for denne nye varianten av viruset enn voksne er, hvilket høyner risikoen dersom skoler og barnehager åpner. De tre siste dagene har forekomstraten i Berlin steget fra 130,6 til 191,7 per 100 000 innbyggere. Berlinsykehuset Charité utvidet nylig sitt beredskapsprogram og innførte forbud mot besøkende.

De ødeleggende konsekvensene av å gjenåpne skoler ble nyligst offentlig kjent av den tragiske døden [engelsk tekst] til Soydan A., som var lærer ved en lokal skole i Berlin-Kreuzberg. Den unge læreren hadde nesten helt sikkert pådratt seg sykdommen mens han var på skolen. Men selv slike hendelser etterlater regjeringsrepresentantene uberørte.

Helt til siste slutt forsvarte Müller og Scheeres deres uansvarlige politiske orientering. Scheeres fortalte til-og-med til Tagesspiegel, med hennes sedvanlige arroganse og kjølighet at hun hadde mottatt «ganske mange e-poster» som oppmuntret henne til å holde seg til beslutningen om å gjenåpne skolene til tross for protestene. Med den opprinnelig planlagte gjenopptakelsen av ansikt-til-ansikt undervisning fra mandag, hadde hun gjort «nøyaktig hva foreldre og skoleadministratorer ønsket».

SPD-politikeren beskrev gjenåpningen, som ville ha satt tusenvis av læreres og skoleelevers liv og helse i fare, som «en bevisst beslutning, en veloverveid beslutning». Hun sa at en ansvarlig balanse måtte oppnås, mellom behovet for å beskytte helse og retten til utdanning. Hennes koalisjonspartner, representanten for De Grønne sa det samme. «Hver dag med nedstengning betyr ytterligere en dag med utvidelse av gapet mellom de som får lære og de som ikke får,» sa Silke Gebel, miljøpartiets parlamentariske gruppeleder.

Regelverket som nå er vedtatt besørger heller ingen beskyttelse for skoleelever, lærere og utdanningspersonell. Senatet har heller ikke etterlatt noe tvil om at de vil gjeninnføre obligatorisk oppmøte så snart som mulig.

Hjemmelæring for elever på klassetrinnene fra 1. til 9. skal forlenges til 25. januar, kunngjorde Scheeres. For de siste årskullene, klassetrinn 10 til 13, på ungdomsskoler og videregående skoler, vil det imidlertid være mulig å delta i små grupper allerede fra neste uke. De respektive skolene kan selv bestemme om de skal tilby såkalte vekslende skoletimer, med læring hjemme og på skolen, eller bare hjemme.

Fysisk oppmøte for avgangsklassene utgjør en dobbel risiko. Ikke bare blir elevene og lærerne utsatt for fare på selve skolene, men de må også reise til og fra skolen – hovedsakelig med offentlig transport. Avgangselever er de aldersgruppene som for øyeblikket har en Covid-19-infeksjonsrate som er høyere enn den gjennomsnittlige.

Inessa kritiserte Senatets beslutning, og uttalte til WSWS: «Enhver undervisning på skolene er svært helsefarlig.» Inessa skal avlegge en eksamen ved en videregåendeskole i Berlin-Charlottenburg denne uka, selv om det allerede har vært flere tilfeller av infeksjoner på skolen og klasser har måttet gå i karantene. «Frau Scheeres’ politikk med å gjenåpne skoler konfrontert med de millioner av Covid-19-dødsfallene over hele verden, er så utålelig umenneskelig, at denne kvinna burde vært sperret inne.» Det var uforståelig for eleven at online-leksjoner ikke ble organisert på en slik måte at de er «rimelige og fungerer som de skal».

Dette bekreftes også av Frank (navnet er endret), en grunnskolelærer som jobber i Berlin-Mitte. Han klaget over at han føler seg forlatt av Senatet. For eksempel ble det først nå levert materiell til nettbasert undervisning som var presserende påkrevd. «Hvem er det ment skal raskt få instruert barna i å bruke disse [elektroniske] enhetene, nå under disse betingelsene?» Ansiktsmasker av klassifiseringen FFP2 hadde først blitt tilgjengelige den siste uka, og altfor få av dem, la Frank til.

I likhet med Inessa er Frank forferdet over Senatets politikk, og sa: «Selv om viruset allerede raste gjennom skolen, var munnbind bare påkrevd i korridorene.» Lærere og skoleelever blir av Senatet skjøvet inn i en umulig situasjon. «Hvorfor er det ingen som lytter til anbefalingene fra det vitenskapelige samfunnet?» De har lenge identifisert skoler som drivere for pandemien, sa han.

Etter Inessas syn var gjenåpning av skoler «fullstendig galskap». Hun fordømte hykleriet til SPD, De Grønne og Venstrepartiet, som angivelig skal være opptatt av barns utdannelse. «Om de hadde forpliktet seg til god utdanning, da ville de ha besørget skolene bedre fasiliteter for mange år siden, med nok skolemateriell, flere lærere og hygieniske toaletter.»

Situasjonen i barnehager er også av betydning. De opererer fortsatt under nøddrift. Med næringsvirksomheter åpne, betyr dette at foreldre fremdeles blir tvunget til å bringe deres barn til en barnehage for å kunne gå på jobb, og fortsetter å eksponere lærere, barn og foreldrene for faren for infisering. Twitter-brukeren «mpo» kommenterte: «Mitt barnehagesenter i Berlin har 190 barn; 160 er nå i kriseomsorg. Noen flere spørsmål om hvorfor ‘nedstengningen’ ikke fungerer?»

For å kontre den skruppelløse politikken til Senat-koalisjonen i Berlin må skoleelever, foreldre, lærere og utdanningspersonell ta kampen over i egne hender. Det må bygges aksjonskomitéer organisert uavhengig av etablissementspartiene og fagforeningene, og det må organiseres streiker for å stenge skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter, for å få en slutt på den kriminelle politikken for flokkimmunitet. Det er avgjørende å gjennomføre denne offensiven ut fra et sosialistisk perspektiv. Som det så tydelig blir demonstrert i Berlin er alle partiene representert i Bundestag (Forbundsdagen; det føderale parlamentet) og Bundesländer-regjeringene forpliktet til den politiske orienteringen som setter profitter over menneskeliv.

 

Forfatteren anbefaler også:

Nesten 1 000 daglige Covid-19-dødsfall i Tyskland: Det kriminelle resultatet av å holde næringsvirksomheter og skoler åpne
[17 December 2020]

German schools and day-care centres to reopen despite record death rates and new infections
[11 January 2021]

Germany leads Europe in daily coronavirus deaths
[9 January 2021]

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.