Den franske regjeringen avviser nedstenging, der Covid-19-død feier over Europa

Av Alex Lantier
18 January 2021

Sist torsdag avduket den franske statsministeren Jean Castex og helseminister Olivier Véran helsetiltak som var besluttet av president Emmanuel Macron på et nasjonalt sikkerhetsmøte dagen før.

Det er overveldende allmenn støtte for en fullstendig nedstenging for å stoppe stormen av Covid-19-dødsfall som feier over Europa. En undersøkelse fra Elabe viste at 83 prosent av franskmenn forventet en nedstenging, og 75 prosent foretrakk en nedstenging fremfor et portforbud fra kl. 18:00. Til tross for strømmen av mediepropaganda som motsatte seg en nedstenging, som en trussel mot selskapsprofitter, foretrakk 52 prosent en landsdekkende nedstenging framfor forskjellige regionale tiltak.

En sykepleier holder en telefon for en Covid-19-pasient som får snakket med familien, fra intensivavdelingen ved Joseph Imbert sykehuset i Arles, Sør-Frankrike, onsdag 28. oktober 2020 [Foto: AP Photo/Daniel Cole]

Ikke desto mindre tråkket regjeringen på den offentlige opinion og bestemte seg for bare å pålegge et landsdekkende portforbud, fra kl. 18:00, og å holde skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter åpne. Med helsedepartementets statistikker som viser at to tredjedeler av overføringene av Covid-19 forekommer på skoler og arbeidsplasser, garanterer dette at masseinfeksjoner vil eskalere – selv om den langt mer smittsomme britiske varianten av koronaviruset brer seg over Europa.

Den europeiske unions (EU) og Macrons politiske linje, støttet av fagforeningsbyråkratier som undertegnet for å godkjenne redningspakker for multibillioner av euro, er politisk kriminell. Det blir stadig tydeligere for massene av arbeidende mennesker at deres liv teller for ingenting i Macrons kalkyler. Bare arbeiderklassens uavhengige handling kan pålegge en vitenskapelig begrunnet politikk for å få stoppet pandemien.

På konferansen begynte Castex: «Vi er i dag med litt over 15 000 daglige tilfeller, det er tre ganger målet for 5 000 daglige infeksjoner, som vi hadde satt oss.» Han rapporterte også «2 500 daglige sykehusinnleggelser» på grunn av Covid-19. Han sa at situasjonen i Frankrike er bedre enn i flere naboland – deriblant Storbritannia, som er lammet av den nye virusstammen, og Tyskland, som nå ser over 1 000 daglige dødsfall, sammenlignet med rundt 400 i Frankrike.

Faktisk er det som finner sted en internasjonal katastrofe. Europa passerte sist uke milepælen for 600 000 Covid-19-dødsfall, etter å ha sett 300 000-merket passert den 12. november, 400 000 den 28. november og 500 000 den 22. desember. Med rundt regnet 100 000 mennesker som har dødd i Europa hver tredje uke, kan antallet dødsfall i Europa lett nå én million denne vinteren. Selv om pandemien ikke skulle akselererte i Frankrike ville landet bare i januar se nesten en halv million tilfeller, 75 000 sykehusinnleggelser og 12 000 dødsfall.

Likevel insisterte professor Jean-François Delfraissy, som leder det nasjonale vitenskapsrådet: «Vi er ikke i en ekstrem nødssituasjon.» Mens han bemerket at det ville bli «tre vanskelige måneder», og at situasjonen bare ville forbedres «etter sommeren», motsatte Delfraissy seg en nedstenging. «Vi anbefaler å fortsette gjenåpningen av skoler. Vi mener at data om spredningen av det engelske viruset ikke er klare nok til å presse oss til å stenge skolene.»

Castex og Véran insisterte derfor på at – samtidig som samlingspunkter som restauranter, barer, treningssentre og kunstneriske arenaer var stengt – måtte skoler og ikke-essensiell industriproduksjon holdes åpne. Castex hevdet faktisk at det å stoppe viruset er mindre viktig enn vaksinasjoner: «Vi kan nå stole på et kraftigere våpen, vaksinen, som er vår viktigste kilde til håp om å komme ut av denne krisen.»

Vaksineringen i Frankrike er imidlertid katastrofalt treg. Macron-regjeringen ble en global gapestokk da det ble klart at innen den 6. januar hadde bare 5 000 personer i Frankrike blitt vaksinert. Castex hyllet denne forsinkelsen – på grunn av fokuseringen av vaksinering på pleiehjem og påleggingen av en langdryg prosedyre med innhenting av samtykke, angivelig av respekt for eldre beboere med demens – som et «valg om å respektere prinsippene og prioriteringene satt av det nasjonale helsevesenet».

Samtidig som han innrømmet ikke «å ha dagens tall» for vaksineringer, lovet Véran: «Vi sikter mot én million personer vaksinert innen utgangen av januar.» Han sa at vaksiner ville bli gjort tilgjengelig for alle over 75 år. Selv om Macron-regjeringen skulle oppnå dette tempoet, betyr dette likevel at rundt 66 millioner mennesker i Frankrike ikke vil være vaksinert, og fortsatt er i fare.

Basert på denne forakten for allemennhetens velvære avviste Castex en nedstenging: «Over hele landet vil et portforbud tre i kraft fra-og-med kl. 18:00 lørdag, i minst 15 dager ... Dette tar sikte på ytterligere å redusere sosial kontakt om kvelden, men å tillate fortsatt økonomisk aktivitet, utdanning og forflytninger i løpet av dagen.»

Castex gjorde det klart at han ikke ville tillate nedstenging av skoler, da dette ville forstyrre økonomien ved å holde foreldre vekk fra arbeid. Med skoler helt åpne sa han at universitetene vil åpne for førsteårsstudenter for mindre klasser, og deretter gradvis for hele studentmassen. Han sa: «Nedstengingen av skoler kan bare vurderes som en siste ekstremitet. Jeg vet at visse land gjorde det. Min holdning er at helsesituasjonen faktisk må bli veldig alvorlig for å stenge skoler, ettersom vi vet at konsekvensene – deriblant helsekonsekvenser – av å stenge skoler er forferdelige.»

Macron-regimets svimlende likegyldighet overfor massedødsfall vitner om en stadig mer fascistisk karakter. Mens Castex hevder at situasjonen ikke er «veldig alvorlig», og Delfraissy benekter at det er en «ekstrem nødsituasjon», dør hver måned i Europa over 100 000 personer av Covid-19.

Regjeringens argument om at den britiske varianten av koronavirus ikke utgjør nok av en trussel til å treffe alvorlige beslutninger, er en løgn som motsies av forskere. De anslår allerede at rundt to prosent av infeksjonene i Frankrike er fra den nye varianten, som er 50 til 70 prosent mer smittsom og har ført til ei bølge av dødsfall i Storbritannia. Denne andelen stiger til seks prosent i Paris-området, fem prosent i Marseille-regionen, og tre prosent i Lyon-regionen.

Epidemiologen Vittoria Colizza sa rett ut: «Vi vil trenge strengere tiltak.» Hun forklarte: «Situasjonen vil veldig raskt bli ganske kritisk. Ettersom denne varianten er mer smittsom, kan den bli dominerende innen mars... Vi må handle, og starte nå, for innen da vil forekomsten være ekstremt høy og sirkuleringen av viruset vil bli langt vanskeligere å kontrollere.»

Epidemiologen Pascal Crépey sa: «Det er det inntrykket at epidemien er under kontroll, men den britiske varianten vil endre det.» Han oppfordret til 100 000 vaksineringer per dag – tre ganger den hastigheten Véran foreslo – og la til: «Kampanjen må virkelig steppe opp hastigheten ... Dersom det er problemer med forsyningen, da må vi vaksinere til vi går tomme. Vaksiner er mer effektive i pasientenes armer enn i kjøleskapene.»

Det å få avverget en enda større katastrofe krever arbeiderklassens politisk mobilisering. Massespontanstreiker våren 2020, som bredte seg fra Italia til Spania, Frankrike, Storbritannia og utover, påla nedstenginger som nesten fikk stoppet overføringen av viruset. Den premature opphevingen av nedstenginger i mai – hvorpå EU-regjeringer ikke opprettet noe effektivt system for identifisering, testing og sporing av kontakter for Covid-19-tilfeller – tillot midlertid dets massive gjenoppblomstring.

På det tidspunktet insisterte EU-landene på at nedstengingenes økonomiske kostnader var for høye, med henvisning til innvirkningen på småbedrifter. Dette har blitt avslørt som svindel, med sikte på å gi et falskt ferniss av popularitet for en politikk for å berike finansaristokratiet. For å forhindre Covid-19 fra å oversvømme sykehusene har staten stengt småbedrifter mens ikke-essensiell industriell produksjon blir holdt åpen for å pumpe profitt til bankene og storselskapene, som mottok € 2 billioner i EU-redningsaksjoner.

Det å få stoppet virusets gjenoppblomstring krever etableringen av uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitéer på arbeidsplasser og skoler, uavhengige av fagforeningene, og byggingen av en internasjonal politisk bevegelse for sosialisme i arbeiderklassen. Makt, inkludert makten til å bestemme helsepolitikk, må gå fra en bankerott og mislykket styringselite over til arbeiderklassen, slik at samfunnets fulle ressurser kan brukes til å møte kritiske sosiale behov, som det å få stoppet pandemien.