Spanias rike og mektige monopoliserer i hemmelighet Covid-19-vaksiner

Av Alejandro López og Alex Lantier
24 January 2021

Generaler, kongelige og ministre i Spania har i det skjulte blitt vaksinert mot Covid-19, og omgått ventelista for vaksinering, selv om vaksiner plutselig og uten forklarling går tomt for sykepleiere på frontlinja. Dette tyveriet av vaksiner som er bestemt for kritisk sårbare eldre og helsetjenestearbeidere, eksponerer den kriminelle klasseforakten som ligger til grunn for Den europeiske unions (EU) politikk for «flokkimmunitet».

Milliardærparasittene, ytrehøyre-generaler og endeløst korrupte embetsfunksjonærer innen Spanias styringsklasse sender hver dag unødvendig millioner av arbeidere og ungdommer, med risiko for smitte og død, ut til arbeid og skoler, på tettpakkede tog og trikker. De nektet å implementere medisinsk nødvendige nedstengingsordrer for på bekostning av liv å få opprettholdt pumpingen av selskapsprofitter over til bankene. Livene de ofrer er imidlertid ikke deres egne. Samtidig som de belærer arbeidere om «oppofring» og behovet for å «redde økonomien», har de egoistisk stjålet vaksiner for selv å berge seg.

2017-foto av Miguel Ángel Villarroya, stabssjef for Spanias væpnede styrker.[Foto: Wikimedia Commons]

På fredag ble forsvarsminister Margarita Robles (Det spanske sosialistiske arbeiderpartiet, PSOE) tvunget til å love at hun skulle spørre stabssjef general Miguel Ángel Villarroya hvorfor han og mange av Spanias øverste militære embetsrepresentanter omgikk ventelista for vaksinering. El Confidencial, et nyhetsnettsted med omfattende kilder innen militære kretser, bekreftet at andre toppoffiserer, deriblant general Francisco Braco og generalløytnant Fernando García González-Valerio, også hadde blitt vaksinert.

Spania har også vaksinert soldater som deltar i landets militære imperialistintervensjoner i utlandet. Forsvarsdepartementet har sin egen vaksinasjonsplan, som ikke er gjort kjent for offentligheten. Den besørger tilstrekkelig med doser for de nesten 1 000 soldatene ombord på krigsskipene som patruljerer farvann utenfor Somalia. Tusenvis flere forbereder seg for utplasseringer til Libanon, Irak eller Latvia. For øyeblikket lagres vaksinene i et nytt kjøleanlegg til en kostnad av € 5 millioner på militærbasen Colmenar Viejo.

Det er liten tvil om at brede deler av finansaristokratiet i all hemmelighet faktisk har hatt tilgang til vaksiner, via det svarte markedet eller på andre måter. Dette kom for dagen i Iñaki Urdangarin-affæren, spanskekongen Felipe VIs svoger, som for tiden soner en fengselsstraff på fem år for hans rolle i en skandale som omfattet underslag og økonomisk korrupsjon.

Urdangarin ble vaksinert fordi han jobber tre dager i uka som frivillig på et senter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er verdt å merke seg at han sikret seg denne jobben for bare tre uker siden, sammenfallende med starten på vaksinasjonskampanjen. Samme dag ble han innvilget et fengselsregime av tredje grad, den laveste kategorien innen fengselssystemet, som tillater løslatelse på dagtid. Det reiser spørsmålet om hans svoger og sjefen for de væpnede styrkene, kong Felipe VI, også ble vaksinert.

Høytstående embetsfunksjonærer over hele Spania har fått irregulær tilgang til vaksinen. I Murcia, en av regionene med høyeste infeksjonsforekomst – 1 189 tilfeller per 100 000 innbyggere – fikk 450 av de øverste embetsfunksjonærene i regionens helsedepartementet, og deres familiemedlemmer, Covid-19-vaksinen. Dette tok 72 timer og ble utført under totalt hemmelighold. Disse var ikke helsearbeidere på frontlinja. Samtidig nektet regionens helsedepartementet å vaksinere 9 300 eldre over 90 år, som ikke ble ansett som en prioritet.

Manuel Villegas, Murcias helseminister, som ble vaksinert sammen med kona, nektet i to dager å trekke seg. Han ga først etter da presset vokste – og ikke før regionalpremier Fernando Lopez Miras forsvarte ham som «eksemplarisk», og berømmet hans opptreden som «upåklagelig».

Irregulære vaksineringer av statsfunksjonærer fant også sted i Ceuta, Spanias enklaveby i Afrika, og i regionene Valencia og Alicante. I Alicante-provinsen fikk ordføreren i La Nucía og en lokal rådmann vaksinen. Ordføreren argumenterte kynisk med at han har en medisinsk grad.

Samtidig oppstår plutselig uforklarlig mangel i offisielle lagre av Covid-19-vaksiner i Spania. Mangelen på doser for helsetjenestearbeidere er spesielt kriminell tatt i betraktning at over 50 000 helsetjenestearbeidere har blitt syke, og 63 så langt har dødd.

Regionalregjeringen i Madrid har kunngjort at den avslutter vaksineringen av helsetjenestearbeidere som bekjemper Covid-19 på frontlinja, fordi de har gått tom for vaksiner. Arbeidere i helsevesenet i Madrid sa til elDiario.es at mange har blitt vaksinert på sykehusene de siste ukene. Sonia fortalte dagsavisa at hun hadde en avtale på helsesenteret der hun jobber som sykepleier; men at «i dag sendte koordinatoren oss ei melding om at avtalen ble kansellert på grunn av manko på vaksine.»

Madrid-regionen har enda ikke gitt noen forklaring på hvordan den gikk fra å ha en av de tregeste av regionenes vaksinasjonsutrullinger – administreringen av 14 000 doser, eller 14 prosent av forsyningene mottatt per den 9. januar – til nå å ha brukt 73 prosent av vaksinene. Dette skal ha skjedd samtidig som regionen ble brakt til stillstans av en storm som snødde den ned. Det åpenbare spørsmålet er hvorvidt disse vaksinene ble stjålet, for illegalt å besørge velstående, godt tilknyttede individer.

Den spanske styringselitens vaksinetyveri kom samtidig som kaldt vær og framveksten av nye, dødeligere varianter av koronavirus over hele Europa fører til et svimlende tap av liv. Rundt regnet 100 000 personer dør hver tredje uke av Covid-19 i Europa. Det er for tiden 27 000 sykehusinnlagte Covid-pasienter i Spania, derav 3 734 underlagt intensivpleie, under betingelser der påleggingen av politikken for gjenopptakelse av arbeid og skolegang er satt til å kreve enda større antall liv.

Den offisielle EU-responsen på Covid-19 er som et håpløst tilfelle av koldbrann som fortærer den helt korrupte, pengegale styringsklassen. Samtidig som de gjennomførte en «flokkimmunitet»-politikk vokste fascistiske stemninger og planer for et kupp gjennom offiserkorpset, mot arbeideres streiker med krav om nedstenging av ikke-essensiell industri. I lekkede WhatsApp-chatter sa toppoffiserer at de var «gode fascister», og de oppfordret til å «begynne å skyte 26 millioner horesønner» for å «utrydde kreften» av venstreorientering.

Villaroya bagatelliserte disse utvekslingene, og insisterte på at hæren «utfører utsøkt sitt oppdrag som utlagt i grunnloven», og han hyllet de «mange ofrene» utført av hærens personell.

I siste instans er denne korrupsjonen forankret i den groteske sosiale ulikheten skapt av kapitalismen. Et samfunn der det rikeste individet (Zara-eieren Armancio Ortega, nettoformue € 57 milliarder) er «verdt» mer enn 3 millioner individer av de nederste 50 prosent, er ikke i stand til å administrere en rasjonell, vitenskapelig styrt helsepolitikk. Ettersom avsløringer tiltar om de rikes utbredte irregulære tilgang til vaksiner, har man vondt for å tro at Ortega og andre milliardærer på tvers av Europa ikke allerede har blitt vaksinert.

Middelklassen, det «venstrepopulistiske» partiet Podemos som er i regjering med PSOE, har kommet med noen paniske anrop om at toppembetsfunksjonærer som er involvert i skandalen må trekke seg. Enrique Santiago, Podemos’ nestleder og generalsekretær for det spanske Kommunistpartiet (PCE), tvitret: «Dersom det er sant at JEMAD [stabssjef Villaroya] er vaksinert, da bør han trekke seg, eller avskjediges av statsministeren. ... Dersom forsvarsdepartementet har designet en protokoll som tillater offiserer å bli vaksinert før befolkningen eller andre høyrisikosoldater, da bør Robles forklare seg.»

Yolanda Diaz, Podemos’ arbeidsminister, som sammen med fagorganisasjonsbyråkratiet har vært spydspiss for den politiske linja for gjenopptakelse av arbeid, sa at «alle politiske ledere» som omgikk protokollene, for å bli vaksinert, «umiddelbart må trekke seg».

Etter nesten et år der Podemos har implementert EUs morderiske «flokkimmunitet»-politikk, er faktisk spørsmålet som er reist hva Podemos visste om illegale elite-vaksineringer, og for den del, om visestatsminister Pablo Iglesias eller andre Podemos-embetsrepresentanter ble illegalt vaksinert.

Den sentrale politiske lærdommen av denne skandalen er at pandemien ikke kan bekjempes gjennom det europeiske politiske etablissementet. Skal pandemien stanses fordrer det mobiliseringen av arbeidere og ungdommen, organisert uavhengig av fagforeningene på arbeidsplasser og skoler, i en politisk bevegelse som slåss for likhet og for sosialisme. Det eneste levedyktige perspektivet for en slik bevegelse er å overføre makten fra finansaristokratiet til arbeiderklassen.

I november kunngjorde PSOE-Podemos-regjeringen sin Covid-19-vaksinasjonsstrategi, til stor fanfare. Denne planen delte den spanske befolkningen inn i 15 grupper, for administreringen av vaksinasjoner i løpet av 2021 i tre faser. I den første fasen, fra januar til mars, skulle 2,5 millioner personer vaksineres, derav beboere og ansatte på sykehjem, helsetjenestearbeidere og mennesker med alvorlige funksjonshemninger.

 

Forfatteren anbefaler også:

Podemos adlyder forlangender fra det spanske fascistpartiet Vox om ingen tiltak for å søke-ly-hjemme
[18 January 2021]

Spanske offiserer konspirerer for fascistkupp, for å pålegge Covid-19-politikk for «flokkimmunitet»
[4 January 2021]

I lekkede fascist-chats på WhatsApp oppfordrer spanske generaler til massemord
[4 December 2020]