Leipzig Üniversitesi Öğrenci Konseyi’ne açık mektup

IYSSE Leipzig
27 Kasım 2017

Aşağıdaki mektup, Leipzig Üniversitesi’ndeki Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler (IYSSE) grubu tarafından Öğrenci Konseyi (StuRa) üyelerine gönderildi.

Sevgili StuRa üyeleri,

StuRa, yeni yarıyılın ilk oturumunda, Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in (IYSSE) çalışma grubu statüsünü reddetme kararı aldı. Bu, temel ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkına yönelik bir saldırıdır. StuRa, kampüste hangi siyasi görüşlere izin verilip verilmeyeceğine ve hangilerinin sansürlenip sansürlenmeyeceğine karar vermeye kalkışmaktadır. RCDS gibi sağcı üniversite gruplarına çalışma grubu statüsü tanınır, ofisler sağlanır ve kampüste çalışma izni verilirken, solcu ve sosyalist gruplar yasaklanmaktadır.

StuRa’nın genel oturumunda, IYSSE’yi sansürlemeyi haklı göstermek için söylenen hiçbir yalan, RCDS ve “anti-Alman” çevresi içindeki sağcı gruplar için aşırı küstah değildi. Onlar, IYSSE bankaların ve şirketlerin kamulaştırılması çağrısı yaptığı için, onun temel demokratik düzene karşı olduğunu iddia ettiler. Kapitalizmin sosyalist eleştirisi, bir “komplo teorisi” ve “Musevi karşıtlığı” ilan edildi.

Tüm bu iddialar saçmalıktır. Bunlar, yukarıda adı geçen grupların sağcı gündemini gizlemeye hizmet etmektedir. IYSSE, milliyetçiliğin, militarizmin ve ırkçılığın tüm biçimlerine benzersiz bir şekilde karşı çıkan bir Marksist öğrenci grubudur. Dördüncü Enternasyonal’in öğrenci grubu olan IYSSE, dünya çapında faaliyet göstermektedir ve dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkede üniversitelerde ve kolejlerde gruplara sahiptir.

Almanya’da, IYSSE, Berlin Humboldt Üniversitesi’ndeki öğrenci meclisinde bulunan en büyük gruplardan birisidir. Aşırı sağcı Profesör Jörg Baberowski’yi Nazi suçlarını önemsizleştirmesi nedeniyle açıkça eleştirdiği için, ona karşı, Frankfurter Allgemeine Zeitung’tan Cicero’ya veJunge Freiheit’a kadar sağcı medya tarafından bir öfke fırtınası başlatıldı.

Sağcı ve militarist ideologlara karşı takındığı cesur duruş, IYSSE’yi Almanya genelinde bilinir hale getirdi. Berlin Teknik Üniversitesi’ndeki, Bochum Ruhr Üniversitesi’ndeki ve Bremen Üniversitesi’ndeki Öğrenci Birlikleri, IYSSE ile birlikte bu konu üzerine açık toplantılar düzenledi ve birçok başka öğrenci kurulu dayanışmasını açıkladı.

Bugün, sağa karşı ve sosyalist bir perspektif uğruna mücadele, her zamankinden daha acildir. Trump’ın Kuzey Kore’ye yönelik tehditleri nedeniyle, dünya, nükleer savaşa hiç olmadığı kadar yakın. Kapitalizmin çözülmemiş tüm sorunları, insanlığı bir kez daha bir felakete sürükleme tehlikesi yaratacak şekilde yeniden patlak veriyor.

Alman seçkinleri, milliyetçiliğin yükselişine, yeniden silahlanma ile karşılık veriyor. Onlar, dünya politikasında bir rol oynamak ve ekonomik çıkarlarını uluslararası ölçekte dayatmak için Avrupa’ya egemen olmak istiyorlar. Almanya İçin Alternatif’in (AfD) yükselişine yol açan sağa kayışın arka planı budur. Şimdi, tüm partiler, sağcı aşırılıkçıların seçim başarısına aşırı sağ sloganları benimseyerek ve sınır dışı etme, toplumsal saldırı ve militarizm politikalarını hızlandırarak tepki veriyorlar.

IYSSE’nin Leipzig Üniversitesi’nde çalışması grubu statüsünü reddetmeniz, tehlikeli bir örnek oluşturmaktadır. Sizler, sağcı atak, Alman üniversitelerinde Nazi suçlarının önemsizleştirilmesi ve Alman militarizminin dönüşü karşısında, bu gelişmelere şiddetle karşı çıkan solcu, Marksist bir üniversite grubunu engelliyorsunuz. Çalışma grubu statüsü olmadan, üniversite gruplarına üniversite tesislerini kullanma ve kampüste siyasi çalışma yapma izni verilmiyor.

Sağcı radikal Profesör Baberowski’yi Bremen Üniversitesi’ne davet etmiş olan RCDS Leipzig’deki salonları karşılıksız alırken, bu politikayı eleştirenleri sansürlüyorsunuz. Sizler, sağın gelişebildiği ve Marksist politikanın yasaklandığı bir kampüs yaratıyorsunuz. Bu, Nazilerin yönetimi altındaki üniversitelerde dayatılan siyasi uygunluk politikasını hatırlatıyor.

Özellikle burada, AfD’nin son genel seçimde en büyük güç haline gelmiş olduğu Saksonya eyaletinde ve Thomas Rauscher gibi bir profesörün Twitter’da sağcı aşırılıkçı propaganda yaydığı Leipzig’de, bu eğilimlere karşı mücadele etmek, yalnızca hakkımız değil, aynı zamanda görevimizdir.

Bu yüzden, çalışma grubu statüsü için, üzerine basa basa, bir kez daha başvuruyoruz.

IYSSE Leipzig